ahol a kultúra történik
Módosítás vagy leiratkozás: Kattintson ide!
Műhelymonológok

A nagy világon e kívűl nincsen sármodra hely

Tovább a blogra

archív programok:

június 28. péntek 19:00
EMLÉKEZÉS

Június 28. péntek 19.00 EMLÉKEZÉS

TÖREDÉKEK A SOKRÓL

 

BALASSA PÉTERRE EMLÉKEZÜNK

 

- felkért hozzászólók: Bán Zsófia, Czeglédi András, Gelencsér Gábor, Halász Péter, Mártonffy Marcell, Nagy Gabriella, Schein Gábor, a beszélgetés moderátora: Gács Anna -

 

 

Ezen a napon, halálának tizedik évfordulóján szeretettel hívjuk a Nyitott Műhelybe Balassa Péter pályatársait, barátait és tanítványait beszélgetésre, közös együttlétre. A beszélgetés kiindulópontja három részlet lesz Balassa Péter írásaiból. Az est felkért hozzászólói e részletek alapján mondják el, mit jelent ma számukra Balassa Péter életműve, hogyan látják szerepét, helyét, vitára kínált megállapításait. Szeretnénk, ha a hozzászólásokból és reflexiókból közös, mindenkit bevonó beszélgetés alakulna ki. Felkért hozzászólók: Bán Zsófia, Czeglédi András, Gelencsér Gábor, Halász Péter, Mártonffy Marcell, Nagy Gabriella, Schein Gábor. A beszélgetés moderátora: Gács Anna.

 

A kiválasztott szövegrészletek:

 

„Képzéscentrikus egyetem és a kiválasztódás szociális lehetővé tétele (nem pedig az állami ellenkiválasztódás) mélyen összefügg. Az európai kultúra elsajátítása és a szociális dimenzió végiggondolása összefügg. Hogyan lehetünk sokféle értelemben kultúráltak, ha nem vagyunk európai értelemben baloldaliak is? Ezt tágan értem, humanitás és szociális lelkiismeret összefüggésében, nem pedig kisajátító és a baloldali tradíciót elpusztító ideológiákhoz kötve. Szeretném megjegyezni, hogy Immanuel Kant kelet-poroszországi nyergesmester fia volt, Martin Heidegger pedig egy schwartzwaldi parasztemberé. A szociális lelkiismeret fontosságához tartozik az a kritérium is, hogy csak a hetvenes években pozíciókat szerzett amerikai típusú, kvantitatív szcientizmus gondolhatja komolyan, hogy volna oktatás nevelés nélkül, hogy a képzés határolt mennyiségű tananyag betanulását és alkalmazását jelenti. Figyelemre méltó, hogy a hetvenes évekbeli posztsztalinista liberalizálással polgárjogot nyert >>tudományosság<< (melynek persze a másik oldalon ára volt a 73-ban kiűzött lukácsista ideológusok, valódi filozófusok elleni hajsza, az egyetem dezideologizálása, ami önmagában is abszurdum) nem kérdez rá az egészre, ideológiailag eléggé szelíden közömbös (ez per deifnitionem bölcsészellenes magatartás!), tehát kölcsönös könnyedséggel tudott elvtelen kompromisszumot kötni a vármegyei és az államszocialista lobbikkal , noha tartalmilag kizárják egymást.A bölcsészkar mint vármegye és mint gyár (Az ELTE Hallgatói Önkormányzati Tanács Napján elmondott beszéd szerkesztett szövege 1988 novemberéből). In: Hiába:valóság, 1989. A teljes szöveg itt olvasható: http://www.scribd.com/doc/147761411/Balassa-Peter-Abolcseszkar-mint-varmegye-es-mint-gyar

 

„Thomas Mann szellemi helyzete a szellem helyzetével szemközt jóval tragikusabb a Bulgakovénál, akkor is, ha Moszkva valóban jobban emlékeztet az effektív pokolra, mint akár München. Mann alapkérdése ugyanis megoldhatatlan. Regényének tragikuma e megoldhatatlanság végigvitelében áll: hogyan szerethetjük azt, amit gyűlölnünk kell? Nagysága tehát éppen abban rejlik, hogy saját regényét is odaveti a németség teljes összeomlásának, a Zusammenbruchnak, és ezen nem változtat a protestáns kegyelemtant visszahangzó reménye sem. Műve azonos annak állapotával, ami a tárgya, ezért nagyszerű bukásnak lehet nevezni. Bulgakov szellemi helyzete összehasonlíthatatlanul reményteljesebb, noha mindennapi értelemben tökéletesen elviselhetetlen. Ezt tükrözi kegyelemfelfogása is, amely nem a reményen túli remény emblémája, hanem a valóságba visszaírt transzcendencia kézzelfogható lehetősége. Woland elégtétel-hadjárata a világ végső kerekségébe vetett bizalomról, a húsvétról tanúskodik – még mindig.Két huszadik századi ördögregény. In: Majdnem és talán (T-Twins, Bp., 1995.) A teljes szöveg itt olvasható: http://www.scribd.com/doc/147762189/Balassa-Peter-Kethuszadik-szazadi-ordogregeny

 

„Azért vagyok pesszimista, mert nem látom a szabadság és a demokrácia, illetőleg a szellemi tekintély és a tekintélyelvűség közötti halvány egyensúly, finom átmenet világát. Nincsen strukturált társadalom, amelyben a nevelésnek dinamikus helye van, amelyben természetesen elfogadott dolog, hogy valaki valakit bemutat – ez önmaga, és neki is bemutatnak valakit, ez pedig a másik, a fiatal ember. A kettő között létrejön az, amit a pedagógia Erószának nevezek, amit egy kultúra annak nevezett évezredeken keresztül. A pedagógia Erósza szeretetviszony. A szeretetviszony még csak valami pozitívat sem jelent, nem feltétlenül azt jelenti, hogy szeretem a másikat, hanem hogy szükségem van rá. Ez valamiféle ráhangoltság. Ráhangoltság arra, hogy létrejöjjön a kultúra egyfajta folytathatósága. A folytathatóság egész egyszerűen azt jelenti számomra, hogy a tradíció végbemenjen. A tradíció mint folytathatóság, folytatás. Annak az igénye, hogy az értelmezés, a folytathatóság márpedig szükséges. Azt igényli, hogy belelássunk abba, mi mit jelent.”

 

Hagyományról és humorról (Töredék). Balassa Péterrel Csontos Erika beszélgetett. In: Jelenkor 2003/12. A teljes szöveg itt olvasható: http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=212

 

 

Balassa Péter 1947. június 3-án született Budapesten, 2003. június 30-án, életének 57. évében hunyt el. Esztéta, irodalomkritikus, habilitált egyetemi tanár (ELTE Esztétika Tanszék). Tizenegy könyve jelent meg: két monográfia (Flaubert: Érzelmek iskolája című regényéről 1982-ben, angolul 1999-ben, ill. Nádas Péterről, 1997-ben), hét tanulmány- és esszékötet (A színeváltozás, 1982; Észjárások és formák, 1985, 1990, 1999; A látvány és a szavak, 1987; A másik színház, 1989; Majdnem és talán, 1995; A bolgár kalauz, 1996; Koldustorta, 1998), két publicisztikai kötet (Hiába: valóság, 1989; Szabadban, 1993) és egy naplóesszé (Halálnapló, 1993). Tanulmányai, esszéi, cikkei a mai és a régebbi magyar és európai próza, epika, a színház, a film, illetve az esztétika témaköreiben több, mint harminc éve rendszeresen jelennek meg magyar irodalmi folyóiratokban. Két tucat publikációja látott napvilágot német, francia, angol, orosz, lengyel, szerb és román nyelven. Előadásokat tartott a hazai tudományos konferenciák mellett a párizsi, a leuveni, a pozsonyi, a kolozsvári és az újvidéki egyetemeken. Részt vett a Vigília (1989–1991), az Újhold-Évkönyv (1986–1991) és a Jelenkor (1988–1997) szerkesztésében, 1993-tól egyik szerkesztője a Pannonhalmi Szemlének.

Több irodalmi-szakmai díj és elismerés között a József Attila-díj (1989), a Déry Tibor-jutalom (1993) és a Kosztolányi Dezső-díj (1995), valamint a Pro Literatura Díj (1999) kitüntetettje. 1998-tól Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.

A Digitális Irodalmi Akadémia Nádas Péter-szakértője volt 1999-től.

 

A belépés ingyenes, az esten adományokkal támogathatják/támogathatjátok a Nyitott Műhely fennmaradását, munkáját.

június 20. csütörtök 17:00
RÁADÁS

Június 20. csütörtök 17.00 RÁADÁS

MAGÁNNÖVENDÉK- KONCERT

 

A belépés díjtalan.

június 20. csütörtök 00:00
19. RÁADÁS KÖNYVBEMUTATÓ

Június 20. csütörtök 19. RÁADÁS KÖNYVBEMUTATÓ

A Napkút Könyvkiadó és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

 

SZLUKOVÉNYI KATALIN: HAMIS NOSZTALGIÁK című verseskötete

 

- a szerzővel Margócsy István irodalomtudós beszélget, közreműködik: a Hanem zenekar -

 

 

Hamis nosztalgiák: fura, képtelen szókapcsolat. Egyszerre utal e költészet elvágyódó jellegére, a szerelmi öröm, az intellektuális élvezet és a mindennapokban megsejtett transzcendencia ünneplésére, s ugyanakkor mindennek folyamatos megkérdőjelezésére, a gyanús mozzanatok kritikus tudatosítására, a józan számbavétel kérlelhetetlenségére. Nagyvonalú eleganciával mutatja fel Szlukovényi Katalin verseinek alapvetően kettős természetét: világ- és költészetlátásának érzelmes és ironikus beállítottságát. E líra elválaszthatatlanul játékos és érzékeny, okos és naiv, áhítatos és gunyoros, szenvedélyes és precíz, következetes és abszurd, szelíd és könyörtelen. Csupa szép ellentmondás, csupa váratlan meglepetés, miközben a változatos témák, formák és hangok burjánzó gazdagságát végig egyetlen törekvés tartja össze: az otthont adó értelem keresése, illetve megteremtése az emberi kapcsolatok és a poétikai lehetőségek terén egyaránt. Egészében is olyan, mint egyik versének allegóriája:


Bonyolult, mint a kőfalon a repkény,

és szabálytalan, mint a mozaik,

és mégis kiadja a játszi önkény

geometrikus alakzatait.


Margócsy István

 

 

Szlukovényi Katalin (1977, Győr)

Költő, műfordító, kritikus. Az ELTE-BTK és az Eötvös Collegium diákjaként magyar-angol szakon végzett, jelenleg az ELTE Modern Angol-Amerikai Irodalom PhD-programján doktorjelölt. Első verseskötete: Kísérleti nyúlorr (2005).

Honlap: szlukovenyi.hu

 

A belépés díjtalan.

június 14. péntek 19:00
JACQUES RIVETTE FILMKLUB - RÁADÁS VETÍTÉS

Június 14. péntek 19.00 JACQUES RIVETTE FILMKLUB - RÁADÁS VETÍTÉS

A Szerzői Filmklub bemutatja

 

RIVETTE: MERRY-GO-ROUND

 

MAGYARORSZÁGI PREMIER VETÍTÉS!

 

- meghívott előadó: Sárosi Attila filmesztéta -

 

 

Az idős mester

 

Merry-Go-Round / Körbe-körbe / Körhinta - magyar feliratos francia filmdráma, 1977-78, forgalmazva: 1981, 160 perc, rendezte: Jacques Rivette, forgatókönyv: Eduardo de Gregorio, Suzanne Schiffman, szereplők:

Maria Schneider, Joe Dallesandro, Danièle Gégauff

 

 

Maria Schneider

 

Jacques Rivette az anyagilag sikertelen tetralógiája (Noroit / Északi szél, Duelle / Párbaj (nőnemben)...) után más vizekre evezett, következő filmjét rendhagyó (és meglepő!) módon Bernardo Bertolucci: Az utolsó tangó Párizsban (1972) és Michelangelo Antonioni: Foglalkozása: riporter (1975) című filmekből már hírnevet szerzett Maria Schneider-re és egy "hírhedt" pornószínészre (Joe Dallesandro) bízta. "...A Merry-Go-Round, e hasonmásmotívumokkal bonyolított detektívfilm-parafrázis, s melyet Jacques Rivette hívei a leggyengébb filmjének suttognak... Mind Eric Rohmer, mind Jacques Rivette fontosabb filmjeit a nyolcvanas évek Berlini Fesztivájain látták - és utasították el magyarországi átvételét - a MOKÉP akkori 'illetékesei'..." (in: Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy - a francia film ötven éve, Héttorony - Budapest Film, Bp., 1992. p. 323.)

 

Részlet a filmből: http://www.youtube.com/watch?v=uB8ZM8s1kF0

 

Belépődíj: 900 Ft (Önkéntes jegyszedő kerestetik.)

június 13. csütörtök 20:00
KAMARANŰHELY

Június 13. csütörtök 20.00 KAMARANŰHELY

TÓTH VIKTOR - PREMECZ MÁTYÁS DUÓ

 

- évadzáró koncertkülönlegesség -

 

 

„Tóth Viktor a fiatal magyar jazz generáció egyik legtehetségesebb tagja” – írja róla a sajtó, Climbing with mountains című albuma a 2007-es év legjobb jazz lemeze díjat nyerte el, 2011-ben pedig a Fidelio országos szavazásán a 2010-es év jazz személyiségének választották. A szaxofonos saját magát mégis egy úton járó kereső emberként látja, zenei törekvéseiben az egyetemes harmóniával vágyik egységre. Olyan nagyságokkal játszott együtt, mint Hamid Drake (dob), Henry Franklyn (bass), William Parker (bass), Dresch Mihály (sax), közös koncertjeiket a zenész mint a tanulás, önfejlesztés nagyszerű alkalmait látja. Hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni. Játszott Európa és az Egyesült Államok számos jazz fesztiválján, saját tercettjét vezeti, kortárs táncossal duettezik, népzenét gyűjt, zenét szerez, új utakat keres.

 

http://tothviktor.hu/

 

Premecz Mátyás hat évesen kezdett zenével foglalkozni. 2007-ben végzett a Liszt Ferenc Zenetumányi Egyetem jazz tanszakán, mesterei Binder Károly, Borbély Mihály és László Attila voltak. Mind szólistaként, mind saját zenekarai, mind azon egyéb zenekarok révén, melyekben vendégzenészként megfordult, mára talán a legismertebb – ha nem az egyetlen - orgonista, aki otthonosan mozog a legtöbb olyan zenei műfajban, melyek ma népszerűek a budapesti és országos koncerthelyszíneken. így pl. etno-jazz (Triton Electric Octopus Vázsonyi Jánossal), techno, drum 'n' bass, reggae (Barabás Lőrinc Eklektric), a hatvanas és hetvenes évek funk-, soul- és beatzenéjé (The Qualitons, Kovács Katival), "boogie", "csoffadt" funk (Boogie & The Cry Baby zenekar). Eme állandó formációk mellett gyakori vendége a Smárton triónak, az Egy Kiss Erzsi Zenének, de 2007-es magyarországi túrnéján több alkalommal együtt zenélt Orszáczky Jackie-vel és zenekarával, és játszott az Irie Maffiával is. Egyéb zenekarok: Mardi Grass Jazz Band, FunkFactory, Random Szerda a.k.a. Lámpás Zenekar a.k.a. Barabás Lőrinc és barátai, Mocsár Trió, Monophonic, Brass on Brass, Jerry Lee Lewis Memorial Band, Magányos Lelk, CRB - Radics Béla emlékzenekar.

 

http://premecz.atw.hu/

 

 

Belépődíj: 1.200, diák: 900 Ft (Önkéntes jegyszedő: Peti)

június 13. csütörtök 18:00
KÖNYVBEMUTATÓ

Június 13. csütörtök 18.00 KÖNYVBEMUTATÓ

A Libri Könyvkiadó és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

 

MIKLYA ANNA: DÜHÖS NEMZEDÉK című ifjúsági regénye

 

 

A jó gyerekre vonatkozó szabályok egyértelműek: rendesen tanulni, sportolni, templomba járni. Szorgalmasan gyűjtögetni a pontokat, hogy egy napon beválthasd őket lakásra, családra, jó állásra -- tisztességes felnőtt életre. Rebeka nem akarja elhinni, hogy a nővére nem volt jó. Nem hajlandó beletörődni, hogy elszakították tőle, mert Ráhel olyan bűnt követett el, amiért a legsúlyosabb büntetést érdemelte: életfogytig száműzték a Marsra. Megszállottan nyomozni kezd utána, de a földönkívüliekkel vívott háború évei alatt bevezetett biztonsági intézkedések nem könnyítik meg a dolgát. Az internetes tartalmakat szigorúan korlátozzák, kamerák és műholdak figyelik az emberek minden lépését – a saját biztonságuk érdekében. Rebekának azonban nem jelent gondot, hogy kijátssza a biztonsági rendszert. Ám amikor sikerül kapcsolatba lépnie az Anonymous nevű titkos csoporttal, váratlanul egy titokzatos zsaroló markában találja magát. Jonas egy pillanatig sem habozik, amikor a lány a segítségét kéri, sőt legjobb barátját, Sütit is beavatja. Arra azonban egyikük sem számít, hogy ezzel a döntéssel komoly veszélybe sodorják magukat. Olyan titkokkal kell szembenézniük, amelyek megváltoztatják nemcsak az ő életüket és a családjuk jövőjét, de az egész nemzedékük sorsát...

 

„A gyerekirodalom mindig is nagyon fontos volt számomra, rengeteg kritikát írtam róla. Nekem a sci-fi és a fantasy jelenti a kikapcsolódást. A kamaszkoromra talán Asimov volt az egyik legnagyobb hatással. Azért nagy élmény sci-fit írni, mert úgy mondhatom ki a kritikámat aktuális problémákról és égető politikai kérdésekről, hogy nem kell az egyik oldal mellett sem állást foglalnom. Ebben a regényben nagyon sok olyan lokális és globális problémáról tudtam írni, amelyek már régóta foglalkoztatnak, de nem tudtam kiírni magamból. Közben nagyon zavar az is, hogy rengeteg sikerkönyv szól ennek a fiatal felnőtt korosztálynak, de ezek a könyvek egyáltalán nem reálisak.”

 

 

Miklya Anna 16 éves korában kezdett írni. Versei mellett folyamatosan jelennek meg kritikái és cikkei. Harmadik szépirodalmi regénye befejezése után elhatározta, hogy próbára teszi magát a könnyedebb hangvételű műfajokban is, így született meg Dühös nemzedék című ifjúsági regénytrilógiája.

Szenvedélyesen szeret írni, és szeret olyan embereket maga körül tudni, akik hozzá hasonlóan szenvedélyesek. Igazi kortárs szerző, a szó legjobb értelmében: a hangja, illetve a témái is mindig meglepően aktuálisak és őszinték.

 

A belépés díjtalan.

június 12. szerda 19:00
ELŐHÍVÁS /VIII. FOLYAM, TAVASZI SZÉRIA/

Június 12. szerda 19.00 ELŐHÍVÁS /VIII. FOLYAM, TAVASZI SZÉRIA/

a litera.hu és a Nyitott Műhely közös kritikai beszélgetéssorozata

 

CSAPLÁR VILMOS: EDD MEG A BARÁTODAT!

 

- beszélgetőtársak: Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás és Vári György -

 


 

A regény két férfi és egy nő, a testiséget szokatlan nyíltsággal ábrázolt háromszögét meséli el a gyerekkoruktól a huszadik század negyvenes éveitől a hatvanas évek végéig. Megismerjük a hortobágyi internálótáborokat, a kádári titkosszolgálat könyörtelenségét. A szerelem is olyan, mint a gyümölcs, merül föl a kérdés: nem létezik, csak alma, körte, szilva, barack, meggy, szeder, ribizli, szamóca, áfonya, naspolya, citrom? E nagyszerű mű a kortárs próza fontos eseménye!

 

Az Előhívás sorozat a térség kulturális identitáskérdéseire keresi a szépirodalmilag formált válaszokat havonta egy alkalommal, szerdánként este héttől a Nyitott Műhelyben.

A LITERÁN: http://www.litera.hu/hirek/elohivas-a-naplorol

 

 

Az Előhívás februártól újabb szemeszterbe kezdett. Arculatát és hagyományait megőrizve a szerkesztő-beszélgetőtársak az eddigi témaválasztásokhoz és dramaturgiához képest némileg irányt módosítottak; ebben a szériában a folyóiratok aktuális, maximum néhány hónapra visszatekintő esszé-megjelenései között válogatnak. Az Előhívás sorozat a térség kulturális identitáskérdéseire keresi a szépirodalmilag formált válaszokat havonta egy alkalommal, szerdánként este héttől a Nyitott Műhelyben.

Az ELŐHÍVÁSRÓL részletesen a Literán: http://www.litera.hu/dosszie/elohivas

 

Az est a MASZRE támogatásával jött létre: www.maszre.hu

 

A belépés díjtalan.

június 11. kedd 19:00
ANGLISZTIKA-AMERIKANISZTIKA

Június 11. kedd 19.00 ANGLISZTIKA-AMERIKANISZTIKA

FJ

 

Zártkörű rendezvény.

június 10. hétfő 19:30
KONCERT

Június 10. hétfő 19.30 KONCERT

Trio StandArt

 

- CSÉKI KÁLMÁN - BARNA RITA - EGRI JÁNOS -

 

 

A műsoron gondosan válogatott jazz standard-ek és brazil darabok lesznek (talomban tartogatva némi blues...)

 

Cséki Kálmán zongorista 8 évesen kezdett el zongorázni - elsősorban klasszikus zenét. 15 éves kora óta Brüsszelben él. Itt végezte el a konzervatórium jazz tanszakát, ezzel egy időben kezdett el játszani Roby Lakatos zenekarában akivel végigturnézta szinte egész Európát. Játszott együtt Martin Drew-val a londoni a Ronnie Scott Jazz Club-ban Martin Drew-val, Franfurtban Bireli Lagrene-nel. 2005-ben megalakította saját trióját Trio Kalmito néven, azóta kialakította sajátos zenei stílusát amelyben a bebop, smooth jazz, latin, klasszikus és a balkáni zene ötvöződik.

 

Barna Rita rendkívül sokoldalú énekes, aki zenei pályáját a Gabrieli Madrigál Énekegyüttesben kezdte 1992-ben, majd nagy váltással 1998-ban az Afro Magic majd a Caribeat együttes tagja lett. A Magyar Rádió által szervezett VIVA Nemzetközi Latin Fesztiválon első helyezést ért el Lucio Dominguez kubai énekes társával 1999-ben. 2004-től 2006-ig a Ricardo Salsa Club latin jazz formáció tagja. 2005-ben Lucio Dominguez-zel megalapították az autentikus kubai műfajokat képviselő CubaRitmo zenekart. Barna Rita az EMI kiadásában 2008-ban megjelent "Todo Lo Que Puedo Dar" című CubaRitmo lemez címadó dalának szerzője, szövegírója és előadója. 2003 óta tagja a számos szakmai díjjal elismert Lippai Andrea táncművész által vezetett FlamenCorazónArte Táncszínház társulatának. A Latidos autentikus flamenco zenekar szólistája. A „puro” flamenco valamint Garcia Lorca dalait szuggesztív erővel, hitelesen adja elő. „Miközben nézed a táncot, hallgatod a spanyolgitár hangját, a dobokkal, az énekesnő hihetetlen mélységekig visz el. Azontúl, hogy csodálatos hangja van, a spanyol balladák egy külön világ, melyek átható előadásmódjához egy külön képesség kell, mely megtalálható az énekesnőben.” /MdCecile, 2007/ 2010-ben létrehozta az EverLand Gospel Choir-t, mellyel nagy sikerrel debütált a solymári X. Jubileumi Nemzetközi Gospel Fersztiválon. Énekel angolul, spanyolul, portugálul, franciául, olaszul, arabul és számos más nyelven. Szövegaffinitása érzékeny és pontos. Mély tónusai és a finom intonációk jellemzik előadásmódját. A különböző kultúrák, népek zenéire igen fogékony „utazó”. A jazz énekesi pályájának új állomása. A 2012-ben megalakult Trio StandArt jazz formáció tagja, melyben kitűnő zenésztársai, Egri János és Cséki Kálmán sr. "SIGISMUNDUS" kiállítás megnyitó, Henrik Nassau-Weilburg luxemburgi herceg és Sólyom László köztársasági elnök részvételével, Szépművészeti Múzeum: Barna Rita – Sinha Róbert magyar reneszánsz műsora (2006). Bobby McFerrin koncert, Syma Csarnok: a Maloschik Róbert által válogatott énekesekből álló kórus tagja (2007). Mino Cinelu Flame&Co Trio, A38: Latidos, mint előzenekar (2008).

 

http://www.myspace.com/barnarita

 

Egri János elsősorban egy igazi modern mainstream bőgős, ugyanakkor rendkívül nyitott és kreatív zenész, aki az évek során részt vett számos "crossover" és "world music" stílusú projektben, illetve basszusgitárosként rendszeresen fellép neves popzenekarokkal is. Szinte minden neves magyar jazzmuzsikussal játszott együtt, többek közt : Szakcsi Lakatos Bélával, Babos Gyulával, Snétberger Ferenccel, Tony Lakatossal vagy Dresch Mihállyal. Megalakulása óta állandó tagja a Trio Midnight együttesnek és gyakori résztvevője Oláh Kálmán más formációinak is. 1996-ban megalapította első önálló együttesét, az Egri János Groupot. Eddig két saját lemezt jelentetett meg: Moods (1998), ahol János virtuóz basszusgitár játékát csillantotta meg, míg a Soft Waves (2000) című lemeze a lírai hangvételű, akusztikus kamaramuzsika iránti vonzalmát bizonyítja. Számos hazai és külföldi jazzfesztivál résztvevője, és közel húsz lemezen szerepel. Világhírű muzsikusok, akikkel együtt játszott: Frank Zappa, James Moody, Tony Scott, Steve Grossman, Pat Metheny, Jack DeJohnette, Lee Konitz, Hal Galper és sokan mások...

 

http://www.triomidnight.hu/hu/janos.html

 

Belépődíj: 1.200, diák: 900 Ft (Önkéntes jegyszedő: )

június 8. szombat 15:00
IRODALMI DÉLUTÁN

Június 8. szombat 15.00 IRODALMI DÉLUTÁN

A PENNA ÍRÓISKOLA TAGJAI OLVASNAK FEL LEGFRISSEBB MUNKÁIKBÓL

 

 

Immár négy éve annak, hogy Abody Rita író elindította a Penna Írósulit (ebből egy évet a Nyitott Műhelyben töltöttek). Tanítványai mind-mind külön egyéniségek, saját stílussal és érdeklődési körrel: realista, mindennapi életünkről és társadalmi problémáinkról szóló regényeket, fantasy-ket és krimiket egyaránt írnak. Ötleteik, karaktereik és dramaturgiájuk sokszor túlszárnyalják Harry Potter-t és egyéb nyugati divatregények stílusát és eredetiségét. Rita kreatív írást oktató iskoláját többek között azért alapította, mert "a tanórai fogalmazás-oktatáson kívül sehol sem tanítanak módszeresen gyerekeknek kreatív írást úgy, mint művészi tevékenységet, holott – akárcsak az egyéb művészi hajlamok, a zene, tánc vagy a rajz – ez a tehetség is korán megmutatkozhat." Rita nemcsak művészileg, hanem könyveik menedzselésében is segíti tanítványait. A Pennában tiszteletben tartják a hagyományokat, a klasszikus irodalom meghatározó műveivel kezdenek. Vidám irodalom órákkal és elemzésekkel. Iskoláról van szó, de a légkör kötetlen és felszabadult. A Pennában nincs számonkérés, vizsga, Rita inkább a szeretetteljes ösztönzésben hisz. Alapvető humanista értékek alapján, de mégis szabad szellemben. A Penna Íróiskola a tehetséggondozás mellett közösségteremtő és felzárkóztató kezdeményezés is. Itt nem az számít, hogy ki honnan jött és mennyi pénze van. Abody Rita olyan tehetségeket is segít, akik nehéz körülmények között, szegénységben vagy éppen gyermekotthonokban nevelkedtek. /Szilágyi Iván Péter szövege nyomán/

A belépés díjtalan.

június 7. péntek 00:00
BK

Június 7. péntek este

Zártkörű rendezvény

június 6. csütörtök 19:30
KAMARAMŰHELY

Június 6. csütörtök 19.30 KAMARAMŰHELY

GYÁRFÁS ISTVÁN - JUHÁSZ GÁBOR DUÓ

 

 

Gyárfás István a fiatalabb muzsikusgeneráció jeles képviselője. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén szerezte. Másfél évtizede alakította trióját, amellyel 1995-ben elkészítette Live At The Jazz Café című első CD-jét. Gyárfás zenei példaképei Wes Montgomery és más mainstream jazz óriások. Deseő Csabával az utóbbi években rendszeresen lépnek fel együtt, ilyenkor a trió kvartetté bővül. Hazai koncertek mellett nagy sikerrel szerepeltek a közelmúltban Ausztriában, Dániában, Németországban és Romániában.

 

Juhász Gábor gramofon és artisjus díjas jazz gitáros. Alapító tagja a Tin-Tin kvartettnek, közremködöje számos neves jazz zenész lemezének. Saját neve alatt 2002-ben jelent meg lemeze a dán Palle Mikkelborg-gal közösen, 60/40 címmel. 2006-ban megalapította a Juhász Gábor Triót, melynek eredeti felállásában Borlai Gergö dobolt és Papesch Péter basszusgitározott. 2008-ban jelent meg Fények című CD-jük. Jelenleg a Juhász Gábor Quintet, a Juhász Gábor Trió és a Samsara együttes tagja, részt vesz a Szalóky Ági és Marosán Erika projektjeiben. 1990-óta tanít, jelenleg a Bartók Béla Zenemüvészeti Szakközépiskola Jazz Gitár szakán.

Bővebben: http://juhaszgabor.eu/

 

Belépődíj: 1.200, diák: 900 Ft (Önkéntes jegyszedő kerestetik.)

június 5. szerda 19:00
KÖNYVBEMUTATÓ

Június 5. szerda 19.00 KÖNYVBEMUTATÓ

A Scolar Könyvkiadó és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

 

MOLNÁR KRISZTINA RITA: KŐHÁZ című kötete

 

- a költővel Karafiáth Orsolya beszélget, közreműködik: Záhonyi Enikő, Simon Attila és Baló András Márton -

 

 

A kötet versei – melyek klasszikus formákból építkeznek, de legalábbis a forma emlékét őrzik – nem csupán személyes kérdéseket járnak körül. A koordináták közül kibillent világban keresik és talán találják is meg a kapaszkodókat, a lehetséges kontúrokat. A mindennapok személyes eseményei (egy elveszett mobiltelefon, egy balesetben meghalt fiú, a férfi és női lét különféle nehézségei vagy egy vitrin tárgyai) mellett megjelennek a világhoz való lehetséges, illetve lehetetlen kapcsolódások, az elveszett nagy mítoszok képei (Küklopsz-fal, kőoltár, jelenések, Fra Angelico cellája) is. Az egyes darabok formai megoldásai – a szabadverstől a szonetten át az Anyegin-strófáig –, vagyis az elvesző, összeomló formák keresése egybevág a versekben megjelenő alapkő-kereséssel. A költőnő azonban a komoly kérdéseket nem sújtja a pátosz nehezékével is – az esendőségében és romjaiban is szerethető világról bizakodva, így az irónia, az önirónia és a csendes humor hangján is szól.

 


 

"Tűz van, tűz van, ég a város, ég a ház is: minden elpusztul, ami

eddig számított. Ráadásul a tűz körül, az emberek között ott

sürgölődik a gonosz is, de nem táplálja, hanem oltja. Ezzel a

nyugtalanítóan álomszerű, klasszikus lüktetésében is szabálytalanul

csapongó, félelmetesen lobogó verssel kezdődik ez a könyv, mintha már

első versében is felégetné, amit a nyugodt kötetcímmel, a Kőházzal

felépített. Ahogy tovább olvasunk, egy pillanatnyi idill (néni a

napon, pásztorlányka) után mindjárt jön az "őrült nő", aztán a

"felizzó" "feszítő" vágy és sóvárgás, "fortyog a tűz az erekben": láng

bujkál ebben a könyvben, felizzítja a gyanútlan olvasót. Nem lehet

abbahagyni. Csupa tűz, csupa sodró, feszítő kérdés. Muszáj odafigyelni rá."

 

Szabó T. Anna

 

A belépés díjtalan.

június 4. kedd 20:00
ELŐADÓEST

Június 4. kedd 20.00 ELŐADÓEST

PARTI NAGY LAJOS MESÉI

 

- előadja: KARI GYÖRGYI színművész, közreműködik: Szokolay 'Dongó' Balázs: bőrduda és Vati Tamás: tánc -

 

 

Kari Györgyi színésznő, „a melankólia dívája”. 1977-1985 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt, nevéhez számtalan jelentős és emlékezetes alakítás kötődik, pl. Bulgakov Margaritája Ascher Tamás rendezésében. 1985-2000 között fellépett a Vígszínházban, a Katona József Színházban, a Budapesti Kamaraszínházban és az Új Színházban is. 2001-ben lett a Budapesti Városi Színház tagja, hét éven át Halász Péter egyik legközelebbi munkatársa. 2006-ban, Halász halálát követően kezdett rendezni: Halász-hajó, Szív Cirkusz Varieté. Első írása 2007-ben, a Szomjas oázis című antológiában jelet meg. Színdarabot, prózát egyaránt ír. Parti Nagy Lajos meséiből (Fülkefor és vidéke) eddig kettőt publikált a nol.hu-n: 2012. decemberében A tempó meg a móres, 2013. áprilisában pedig a Két disszidens került ki az oldalra. Ezen az estén további, még felvételre váró mesék is elhangzanak.

 

Belépődíj: 1.000, diák 700 Ft

június 3. hétfő 18:00
KÖNYVBEMUTATÓ

Június 3. hétfő 18.00 KÖNYVBEMUTATÓ

A Magvető Könyvkiadó a JAK és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

 

GYÖRGY PÉTER: ÁLLATKERT KOLOZSVÁRON - KÉPZELT ERDÉLY

A Trianon-trauma utóélete és kulturális története

 

- a szerzővel Kőrössi P. József író, szerkesztő és Szegő János, a kötet szerkesztője beszélget -

 

 


Trianon a mai napig hatással van ránk, akár beszélünk róla, akár nem. György Péter új könyvében a Trianon-paradigma és az Erdély-mítosz nyomába ered, a békeszerződés lehetséges előzményeit és számos következményét szemügyre veszi. Hogyan reagált a magyar irodalom 1920-ban a traumára? Hogyan kezdtek új életet és milyen sorsdilemmákkal birkóztak meg az új határok mögött? Hogyan alakítja történelemképünket, azonosságtudatunkat Trianon? Miképpen néz ki napjaink Trianon-paradigmája? Hogyan lehet átlépni a hallgatás és a traumák határvonalait? Irodalmi művek, privát dokumentumok, épületek és műemlékek segítségével mutatja meg és értelmezi az emlékezés és felejtés kettős működését. A könyv nagy utat jár be: a közelmúlttól 1920-on át napjainkig, Pannonhalmától Székelyudvarhelyen keresztül Budapestig; hősei többek között: Karinthy és Kosztolányi, Szabédi László, Bretter György, Gion Nándor és Szilágyi Domokos. Vitaindító mű, amely a kényszeres hallgatás és a kompenzatív túlbeszéd, a patológiás amnézia és a szemérmetlen konfabulálás tünet-együtteseit megértő, mégis éles érzékenységgel elemzi. Így lesz az esszékönyv úti- és korrajz. Látlelet múltunkról és jövőbeli perspektíváinkról. Valamint az is kiderül, hogy mi köze van Bodor Ádámnak a kolozsvári állatkerthez.

 

 

György Péter író, esztéta, egyetemi tanár. 1980-tól az ELTE BTK Esztétika és Média Tanszékének munkatársa. 2010 óta a Művészetelméleti És Médiakutatási Intézet vezetője. Tudományos fokozatai: egyetemi doktori fokozat (esztétika, 1986), PhD (esztétika, 1995). DSc (filozófia 2006). Vendégtanár volt: New School for Social Research, New York (1995-1996); New School for Social Reserach, New York (1997); New Shool for Social Research, New York (2001). Számos könyve jelent meg: Az Európai Iskola (Pataki Gáborral közösen, 1984), Sztalinizmus a képzőművészetben (Turai Hedviggel, 1991), Az utánzatok városa (1992), Az elsüllyedt sziget (1993), Levél a Mesterhez (1994), A Média és a Művészet találkozása a boncasztalon (1995), Az ó-új világ (1997), Digitális Éden (1998), Gedő Ilka (Pataki Gáborral közösen, 1998), A Néma hagyomány (2000), Memex (2002), Az eltörölt hely - a Múzeum (2003), A Kalinyingrád-paradigma (2009), Apám helyett (2011). Több száz kritikája jelent meg különböző napi, heti- és havilapokban, valamint kb. 10 publikációja angolul, az alábbi lapokban: Philosophy and Social Criticism, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Public Research, University of California Press. Részt vett számos nemzetközi konferencián, Londonban, New Yorkban, Ljubjanában, Pozsonyban, Firenzében, Kansas City-ben stb.

 

A belépés díjtalan.

június 1. szombat 00:00
OT

Június 1. szombat este

Zártkörű rendezvény.