ahol a kultúra történik
Módosítás vagy leiratkozás: Kattintson ide!
Műhelymonológok

A nagy világon e kívűl nincsen sármodra hely

Tovább a blogra

archív programok:

szeptember 30. szombat 20:00
KONCERT

¡NOSNACH

Móser Ádám - harmonika
Kertész Endre - cselló

szeptember 29. péntek 20:00
LAPBEMUTATÓ

Római rózsakertek, kambodzsai citruspillangók, Karib-tengeri fekete pillangók, budapesti virágpolgárok, zalai dombok és budapesti temetők, erdélyi kisfaluk és beregszászi hegyek, a fény városa, Párizs, Lisszabon, ahol sose hull a hó, Antarktisz, ahol viszont örök tél van, lírai időutazások a jövőbe és a múltba -

KÉPESLAPOK A NYÁRI FÉNYFALAKRA
jöjjön el az IRODALMI JELEN

lapszámbemutatóval egybekötött rendhagyó estjére

 

s megtudhatja, hogyan nyaraltak a szerzőink! Felkérésünkre lapunk néhány kiváló lírikusa képzelt és valós helyszínekről létező, illetve imaginárius személyeknek képeslapverseket írt, a címzettek között Fernando Pessoa, James Joyce, Jim Morrison, Jorges Luis Borges, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos és Weöres Sándor, múzsák, családtagok és négylábú barátok is helyet kaptak.
Az esten felolvas: Acsai Roland, Bálint Tamás, Becsy András, Böszörményi Zoltán, Csornyij Dávid, Filip Tamás, Géczi János, Hegyi Botos Attila, Hevesi Judit, Jász Attila, Király Farkas, Kopriva Nikolett, Lennert-Móger Tímea, Lőrincz P. Gabriella, Magyar Eszter Csenge, Nagy Izabella, Nagy Zopán, Nagypál István, Pataki Tamás, Pénzes Tímea, Petőcz András, Rónai-Balázs Zoltán, Simon Adri, Szokolay Zoltán, Török Panka, Turczi István, Varga Melinda, Vörös István és Zsille Gábor.
A szeptemberi lapszámot röviden ismerteti Böszörményi Zoltán, az est moderátora Varga Melinda.

„Nyár van, mégis ködben úszik
Párizs; a lefolyókból sziszegő kígyók
lepik el a fürdőkádakat;
álmomban szertefoszlik alattunk az ágy,
felbontatlanul hagyom
a vörösbort. Mr. Morrison,
negyvenhat éve a lét mögött,
mondja, hogy érzi magát?”
(Kopriva Nikolett: Mr. Morrison, kedves!)

„Gyöngéden paskolja Poreč partját a kedélyes
Adria, Neptun szétrombolt szentélye előtt már
látom a gályádat. Mire mólót érsz, levelem vár
asztalodon.”
(Becsy András: Levél James Joyce Tanár Úrnak)
A belépés díjtalan.

szeptember 28. csütörtök 17:00
KÖNYVBEMUTATÓ

A Gondolat Kiadó, valamint a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

SZÁVAI DOROTTYA: EGYENES LABIRINTUS /KOMPARATISZTIKAI TANULMÁNYOK/ című kötete
- a szerzővel beszélget és a kötetet bemutatja: Papp Ágnes Klára irodalomtörténész,
közreműködik: Géczi János sorozatszerkesztő -Minden könyv azért születik meg, hogy valamiképpen rákérdezzen saját létére.
A kötet írásai a szerző komparatisztikai tárgyú munkáinak gyűjteményét adják: az utóbbi évek ez irányú kutatásainak eredményeként. A könyv hátterében valójában két évtizedes tudományos munka áll részben az összehasonlító irodalomtudományi kutatás, részben a lírakutatás terén.
A könyv a komparatisztika olyan elméleti kérdéseire keresi a választ, mint a kulturális közvetítés, a többnyelvűség, az interdiszciplinaritás, az intermedialitás és a műfordítás problémája, vagy olyan „metatudományos” kérdésekre, mint a komparatisztika és hermeneutika viszonya.
Az Egyenes labirintusmiközben a komparatisztikát transzverzális hivatottságú diszciplínaként, a metszéspontok tudományaként gondolja el – olyan életműveket vesz számba, melyek elméleti vagy irodalomtörténeti vonatkozásban (Jean Starobinski, Gyergyai Albert, Gara László) vagy éppen költői teljesítményükkel (Pilinszky János, Lorand Gaspar, Weöres Sándor) váltak a kultúrák közötti közvetítés eminens példáivá. Eközben arra kérdez rá, hogy az általuk ránk hagyományozott „klasszikus” örökség mennyiben mutatkozik mai irodalomértésünk számára is aktuálisnak, kanonikusnak, s mennyiben látszik perspektivikusnak a jelenkori komparatisztikai kutatások számára. Ma Magyarországon komparatisztikával foglalkozni valódi szellemi kihívás. Éppen ezért van értelme, van tétje, nem pusztán létjogosultsága. E tudományterület éppen igyekszik újraszituálni, újraérteni, újragondolni saját magát, más szóval megújulni. Ehhez szeretne hozzászólni a maga módján ez a könyv, inkább kérdésirányokat kijelölve, mintsem válaszokat keresve.Szávai Dorottya

Tudományos fokozatok, címek:
PhD 2001 (Irodalom- és kultúratudományok) Paris Sorbonne-Paris IV
PhD 2002 (Filozófiai tudományok) ELTE
Kutatási terület
Pilinszky János lírája
Líraelmélet: Dialógus-alakzatok a lírában
Intertextualitás és szöveghagyomány: a francia szöveghagyomány a 20. századi magyar irodalomban
Kortárs magyar irodalom
http://www.gondolatkiado.hu/egyenes-labirintus-komparatisztikai-tanulmanyok

A belépés díjtalan.

szeptember 26. kedd 20:00
DZSESSZMECSERE 25. (ÚJ FOLYAM)

MITŐL SZÓLNAK A STANDARDEK?
Vendégünk: PÁTKAI ROZINA
(Ez az előadás annyira szenzációs volt május végén, amikor a korán beköszöntött kánikulára való tekintettel kevesen voltatok, hogy most megismételjük.)
- interaktív zenés beszélgető estek a jazzről, minden második kedden, Kerekes György és Pallai Péter vezetésével -A brazil dallamvilág első számú hazai exponense, az énekesnő, Pátkai Rozina vezeti fel a témát. Saját meghatározásában a cím: "ÉN ÉS A BOSSA NOVA".
Az énekesnő bőséges zenei illusztrációkkal elmondja, hogyan kötődik a brazil muzsikához, mi fogja meg benne, mondandója természetesen túlterjed a Bossa Nova témáján, de az lesz a fő csapásvonal.
Az olasz gyökerekkel rendelkező, fiatal magyar énekesnők több mint öt éve robbant be a zenei köztudatba. Számos nemzetközi verseny díjazottja, zenekarával - különböző felállásokban - a bossa nova, a brazil dallamvilág autentikus képviselője, de az improvizáció is közel áll hozzá. Rozina és zenekara 2014 augusztusában nyerte el dzsessz dal kategóriában az amerikai Independent Music Awards szakmai díját. 2014 őszétől egy évig Spanyolországban élt és tanult, s közben rendszeresen koncertezett Európaszerte. 2015 őszén megjelent albuma komoly sikert aratott. Koncertjein együttesével az ismert bossa novák mellett a saját dalok az autentikus  brazil dallamvilágból kiindulva szakítanak a zárt formákkal. Nagyobb teret kapnak az improvizációk, amelyek körülölelik az olykor gyermekien egyszerű, máskor kiszámíthatatlanul bolyongós dalokat.
https://www.youtube.com/watch?v=Y26Yudc04-QAZ ESEMÉNY INTERAKTÍV – KÉRDEZNI LEHET, SŐT, NAGYON IS AJÁNLATOS!
Ha nektek nem megy, ami elképzelhetetlen, akkor a két házigazda, KEREKES GYÖRGY és PALLAI PÉTER zaklatja a vendéget.(És legyen ez a reklám helye: a Nyitott Műhelyben kapható az egész városban a legjutányosabb áron „A Jazz Évszázada” c. könyvük.)
További Dzsesszmecserék (a változtatás jogát fenntartva):
okt.10.  Elsa Valle és Winand Gábor a kubai muzsikáról
okt. 24. A Magyar Jazz Első Virágkora - Deseő Csaba
nov. 7.  A Magyar Jazz Első Virágkora - Szakcsi Lakatos Béla
nov. 21. A Magyar Jazz Első Virágkora - Berkes Balázs
dec.5.  - kimarad
dec.19. A Magyar Jazz Első Virágkora - Babos Gyula
jan. 2. - kimarad
jan.9.  A Magyar Jazz Első Virágkora - Turi Gábor
jan. 23. A Magyar Jazz Első Virágkora - Friedrich Károly
feb. 6. - Új sorozat - A jazz mint tánczene és örömforrás (JMTÖ) 1. - ideiglenes cím
Ajánlott hozzájárulás: 500 Ft

szeptember 25. hétfő 20:00
KONCERTTortúra, tortaruha, tompapuha, tor, turha, t úr a, túrna torna, por purhab, jókurva, olt nyúlva, orr luvnya stb.
Philip György - zongora, ének Mózes Zoltán - dob Kertész Endre - cselló

szeptember 18. hétfő 18:00
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS SZÍNHÁZ

A L'Harmattan Kiadó és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS: A KÖZLEGELŐK KOMÉDIÁJA
A közösségek újrafelfedezése mint kiút az ökológiai válságból című kötete
- közreműködik: a szerző, valamint a Nem Privát Színház -A címlapon: Závorszky-Simon Márton festménye

Az ökológiai válság mindnyájunk életminőségét fenyegeti. Ha el akarjuk kerülni, hogy az éghajlatváltozás, az élővilág elszegényedése vagy a talajpusztulás katasztrófákhoz vezessen, alaposan változtatnunk kellene életmódunkon. A könyv fő állítása szerint mindehhez az egyik legfontosabb, ám mindeddig igencsak elhanyagolt lépés a közösségek újrafelfedezése lenne. A kötet vezérfonala a számos tudományterületen használt, a környezeti problémákra is remekül alkalmazható „közlegelők tragédiája” tanmese – ám friss szemmel tekint erre a modellre. Hogyan segíthetnek helyi közösségek komédiába fordítani a tragédiát, vagyis az ökológiai válságot? Mit tanulhatunk mindehhez két távoli sziget lakóitól? Mi jellemzi azokat a hazai ökofalvakat és más helyi ökoközösségeket, amelyek már elindultak ezen az úton?

Takács-Sánta András (1974-) ökológus, az ELTE docense – a Társadalomtudományi Karon a humánökológia mesterszak igazgatója, a Természettudományi Karon a Környezettudományi Centrum munkatársa. A helyi ökoközösségeket segítő Kisközösségi Program szakmai vezetője. Korábbi könyve Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai címmel jelent meg a L’Harmattan Kiadónál.
"A könyvet én magam mutatom majd be - szándékaim szerint tömören és érdekesen. Ugyanakkor az esemény egyik különlegessége lesz, hogy a Nem Privát Színház társulata egy rövid színházi performanszot ad elő. A bemutatón természetesen kapható lesz a kötet (kedvezménnyel, bár amúgy se drága), sőt, a másik két könyvem is:
- az idén júniusban megjelent, a Kisközösségi Program munkatársaival közösen írt Építőkockák egy új világhoz (www.kiskozossegek.hu/epitokockak),
- A Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai (amely ugyan 2008-as, ám még korántsem elavult).
Mivel a Nyitott Műhelyben nem lesz másik esemény aznap, a bemutató után ott maradhatunk nagyon kellemes környezetben beszélgetni, borozgatni - és nem utolsósorban enni: házigazdánk, Finta Laci főztjét magam már sokszor kóstoltam, mindenkinek csak ajánlani tudom."
A belépés díjtalan.

szeptember 1. péntek 19:00
EMLÉKVETÍTÉS

A Francia Új Hullám Filmművészeti Szakkönyvtár és Könyvkiadó, a Szerzői Filmklub, valamint a Nyitott Műhely közös szervezésében zajló MICHELANGELO ANTONIONI-életműsorozatunkat megszakítjuk...

IN MEMORIAM JEANNE MOREAU (1928 - 2017)
Joseph Losey: Eva
- meghívott előadó: Sárosi Attila filmesztéta -Az idén nyáron, 2017. július 31-én elhunyt Jeanne Moreau színésznőre emlékezünk.
Részlet egy interjúból:
MN: Orson Welles volt a felfedezője, Bunuel a mentora, Malle és Lee Marvin a társa, Truffaut, Cocteau, Genet, Henry Miller a barátja, Friedkin a férje, Bergman a bizalmasa...

JM: Még ennél az asztalnál sem tudok úgy ülni, hogy ne jutnának az eszembe. Ha felkapom a menüt, lássuk csak. Tizennyolc évre abbahagytam az alkoholt, de mostanában egy kis pezsgőt nem vetek meg. Francois-t is én szoktattam rá (Truffaut-t - K. L.). Rendszeresen együtt vacsoráztunk. Gyakran rendelt tatárbifszteket. Szerette a nyers húst. Korábban soha nem ivott egy korty alkoholt. Csak vizet. Mire én: "Ugyan már, Francois, ez így nem mehet tovább! Legalább igyál egy kis pezsgőt!" Egyik hétfőn azzal hívott fel, hogy nem tud eljönni, mert a teste tele van fekete kiütésekkel. Naná, hogy a sok nyers hús tett be neki! Gyere, majd eszel mást. Ott ülünk az asztalnál, de csak nem akar enni. "Miért nem kóstolod meg a báránysültet?" "Az jót tenne most nekem?" "Persze!" Megette. "Miért nem iszol egy kicsit? Legalább próbáld már ki a pezsgőt!" "Az jó ilyenkor?" Én meg rávágtam: "A legjobb, elmulasztja a kiütéseket!" Több se kellett! A borozgatás Jean Renoirra emlékeztet, ő kedveltette meg velem. Orson Welles pedig mindig egy koktélra biztatott: "Akkor most igyunk >>blondie de la mare á la maret." Egy hatalmas szivar kíséretében. Minden fogás eszembe juttat valakit.
/Kriston László, Magyar Narancs/

Eva - francia-olasz filmdráma, 116 perc, 1962, rendező: Joseph Losey, forgatókönyvíró: Hugo Butler, Evan Jones, zeneszerző: Michel Legrand, operatőr: Gianni Di Venanzo, Henri Decaë, producer: Raymond Hakim, Robert Hakim, Giorgio Baldi, vágó: Reginald Beck, Franca Silvi, szereplők: Eve Olivier - Jeanne Moreau, Tyvian Jones - Stanley Baker, Francesca Ferrara - Virna Lisi, Alan McCormick - James Villiers, Michele - Riccardo Garrone
Se nem Hitchcock, se nem Antonioni, se nem Free Cinéma, de még nem is francia új hullám -, de mindegyikből egy kicsi. Jeanne Moreau (Eva Olivier) főszereplésével, Michel Legrand zenéjével, Joseph Losey rendezésében, 1962-ből fekete-fehérben emlékezünk.
Ajánlott támogatás: 900 Ft (Önkéntes jegyszedő kerestetik.)