LAPBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

LAPBEMUTATÓ

A győri Műhely folyóirat
KÍNA
tematikájú számának bemutatója
A KÖZÉP BIRODALMA

Közreműködnek:
Csibra Zsuzsanna
Gulyás Csenge
Hartyándi Mátyás
Kozjek-Gulyás Anett
Salát Gergely
Zombory Klára
A beszélgetést vezeti: Sári László
Házigazda: Villányi László
Csibra Zsuzsanna 1970-ben született Szolnokon. 2012 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének adjunktusa. Modern nyelvi órák mellett kultúrtörténeti és irodalmi kurzusokat tart. Kutatási területe a klasszikus kínai költészet, és annak magyar fogadtatása.
Gulyás Csenge
1979-ben született Szegeden. Kína-kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének oktatója. 2009-ben szerzett diplomát az ELTE kínai szakán, egyetemi évei alatt egy-egy évet töltött Kínában, illetve Vietnamban. 2009-2015 között az ELTE BTK Kínai Tanszékén modern kínai nyelvet és kínai történelmet tanított, három éven keresztül az ELTE BTK Távol-keleti Intézet könyvtárának könyvtárosa volt. 2015 óta a PPKE-n tanít. Szakterülete az ókori kínai történelem és történetírás.
Hartyándi Mátyás
1986-ban született Győrben. Játékpedagógus, prefektus. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium nevelőtanáraként játékosított kínai nyelvórákkal, valamint Keleti-Ázsia kultúráját feldolgozó szakkörökkel igyekszik megismertetni és megszerettetni diákjaival Kelet-Ázsiát. Sinológiai kutatási területe: a Zhou-kori kínai bölcselet, különös tekintettel Yang Zhu.
Kozjek-Gulyás Anett
Phd. Szociológus, sinológus, kínai szakos nyelvtanár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem sinológia tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási területei: a mai kínai társadalom szerkezete, rétegződése, társadalmi változások, a kínai közösségek és a befogadó nemzet értékpreferenciáinak, célértékeinek, emberi tulajdonságainak, életstratégiáinak különbségei, a kínai nyelv mint idegen nyelv elsajátítása, a magyar nyelvtanulók nyelvtanulási stratégiáinak és stílusainak jellegzetességei, a kínai nyelv nyelvtanítási módszerei, a kínai nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez.
Salát Gergely
1975-ben született Budapesten. Kína-kutató, a PPKE és az ELTE oktatója. 2001-től az ELTE-n tanít kínai történelemmel, kultúrával, nyelvvel kapcsolatos tárgyakat, 2013-tól a PPKE főállású egyetemi docense, az itt működő Kínai Tanszék és Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport vezetője. Szakterülete a kínai jog- és intézménytörténet, emellett mai kínai politikával és kelet-ázsiai nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkozik.
Sári László
1950-ben született Budapesten. Író, filozófus, keletkutató.
Zombory Klára
1972-ben született Budapesten. Sinológus, műfordító. Kutatási területe a kortárs kínai irodalom.  A Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke, a China Publishing Group Fordításkutatási Intézetének a tanácsadója. 2015-ben „Special Book Award of China for Young Scholars” kínai állami kitüntetésben részesült, 2007-ben Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat kapott. Számos regényt, kisregényt, novellát, filmszövegkönyvet és tankönyvet fordított. Legfontosabb publikációi: Yan Ge: Szecsuáni csípős, Európa, 2015; Mo Yan: Békák, Noran Libro, 2014; Mo Yan: Őszi víz, Nagyvilág, 2013/02; Yu Dan: Konfuciusz szívből, Háttér Kiadó, 2009; Jiang Rong: Farkastotem, Magvető, 2009; Fan Wu: Február virágai, Ulpius-ház, 2008; Nők egy fedél alatt – Mai kínai kisregények, (szerk., ford., életrajzok), Európa, 2003.
A Műhely azok folyóirata, akik építik és őrzik belső szabadságukat. Nem akar mást, nem akar többet, mint segítséget nyújtani azok személyiségének teljesebbé formálásához, akik kíváncsiak önmagukra, kíváncsiak a világra, s a szellemi életet nélkülözhetetlennek gondolják mindennapjaikban. A Műhely a létezés sokszínűségét hangsúlyozza, megmutatva azt, hogy bizonyos kérdések időtlenek és helytől függetlenek, egy több száz éve élt filozófus megerősítést adhat mai vívódásainkban, vagy a miénktől eltérő kultúrákban is választ kaphatunk kétségeinkre. Ezért tartjuk fontosnak a sokféle szemlélet együttes jelenlétét, a műfaji sokoldalúságot, hajdani és mai gondolkodók egymásmellettiségét, legyenek akár magyarok vagy más nemzetek képviselői.
www.gyorimuhely.hu
A tematikus szám a helyszínen megvásárolható!
A belépés díjtalan.

2016 december 07

Részletek

Dátum: 2016. 12. 07.
Időpont: 18:00 - 20:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: