ELŐHÍVÁS / A REGÁNY REJTEKÚTJAI 2001-2010

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

ELŐHÍVÁS / A REGÁNY REJTEKÚTJAI 2001-2010

TÉREY JÁNOS: PAULUS
című kötetéről beszélget a sorozat négy állandó szereplője: Tóth-Czifra Júlia, Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás

A könyv előhangját Térey Harcos Bálintnak ajánlotta:

Gondolkodás Naiv Növénye!
Éltet a rokon anyaföld,
Június játszi kedve-kénye
Késztet befutni csoda-kört.
A paulusi paradigma
Mindig szenzációt mutat;
Körútjainkat alakítja,
És origónk: a fordulat.
János-Pál napja lesz a nyitja:
Gyûrûk sorát fölvázolom,
Damaszkuszt érzek, pesti szérüt,
Katlan tátong bévül, középütt –
Koncentrikus hálózatom.
Az értelmezôi közösség
Épülhet három Pálomon.
Munkás nyaram fanyar gyümölcsét,
Hû társ, örökül rádhagyom.

Térey János Paulus című verses regényéről Margócsy István a 2000-ben írt részletes kritikát:
„Az első szó legyen a felhőtlen örömé és az osztatlan elismerésé: hisz oly ritkán kerül a kritikus olyan helyzetbe, hogy rögtön az első olvasásra is, majd pedig a továbbiak során is folyamatosan és zavartalanul úgy érezheti, remekművel találkozott – örvendjünk hát, hogy Térey János bölcs és könnyed, fölényes és esendő Paulusa biztosíthatja ezt az élményt. Az irodalomtörténész pedig különösen is örvendhet, mert végre megismerheti vagy átélheti, milyen is lehetett (persze csak típusát illetően) az a százötven év előtti irodalmi, majd pedig irodalomtörténeti esemény, mikor az olvasók előtt feltűnt Arany János Toldija íme, szólhattak az akkori irodalmárok, most ezzel a művel beteljesedett egy nemzedék hosszan táplált irodalmi várakozása és ígérete, s amiről eddig csak sejtettük, hogy törekvéseink és célkitűzéseink (vagyis titkos óhajtásaink) szerint lehetséges, most szemlélhető, kézzelfogható és élvezhető valósággá vált – nagy mű bizonyította, hogy egy nem jelentéktelen, és önmagát már nem egyszer sikeresen megfogalmazó irányzatnak nemcsak egyes elemei nyerhetnek esztétikai igazolást, hanem egy összefoglaló mű segítségével az irányzatnak egésze is mintegy visszavonhatatlanná válhatik.”
Keresztesi József a Jelenkorban közölt nagyesszében reflektált a Paulusra:
„Paulusban megjelenő fenséges egyfelől tehát a mítoszteremtés, a wagneriánus nagyszabás velejárója, másfelől a hatalmi viszonyokban, a „gonosz esztétikában” megjelenő unheimlich idegenség, amelynek origója a férfi–nő kapcsolat. Ez a magyarázóelv mindemellett nem ad számot a történelmi vonal etikai reflektálatlanságáról és a mű föntebb elemzett, belső problémáiról. Az elbeszélői technika erősségei mindenesetre sokszor képesek elfeledtetni az olvasóval ezeket a problémákat.”

2018 márciusban volt 10 éves az Előhívás!

A 2019-2020-as őszi-tavaszi szemináriumban a résztvevők, Tóth-Czifra Júlia, Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás a magyar irodalom időben közelebb eső tájaira vetődnek. A 2000 és 2010 közötti kortárs magyar epika rendhagyó teljesítményeit hívják elő. Arra kíváncsiak, milyen formafeszegető, határátlépő szándékok érvényesülnek a korabeli szövegekben. Azt szeretnék megvizsgálni, a nyolcvanas évek prózafordulatát követő, a kísérletezési ambíciókkal teli epochéból mi hagyományozódott tovább, és mi szorult vissza. A jól látható jelekben megmutatkozó re-realista törekvések mellett vannak-e, maradtak-e alternatív poétikák. A következő beszélgetési körben olyan művek kerülnek az asztalra, amelyek erőteljes világteremtő erővel nyúlnak anyagukhoz; hangvételükben, nyelvi invencióikban nem alkotnak egységet. Az összeállított olvasmányjegyzék sokirányúságának értelmezése lehetőséget nyújt a tradíció többrétegűségének, gazdagságának, a kisebb fénybe került műveknek az újragondolására. Az eddigiekhez képest élesebb kritikai észrevételekre. A magyar élet legkülönbözőbb perspektívákból esélyes megértésére.
Az Előhívás 2019-2020-es szemeszterének további könyvei:
2. Barnás Ferenc: A kilencedik (2006)
3. Solymosi Bálint: Életjáradék (2007)
4. Garaczi László: Metaxa (2006)
5. Györe Balázs: Apám barátja (2006)
6. Terézia Mora: Nap mint nap (2006)
7. Kukorelly Endre: TündérVölgy (2007)
8. Lábass Endre: Felnőttláncfű (2007)
9. Tompa Andrea: A hóhér háza (2010)
Az Előhívás sorozatban havonta egyszer, hónap közepén, szerdán 19 órától Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás és Tóth-Czifra Júlia beszélget a Nyitott Műhelyben.
További alkalmak:
november 13
december 11
január 8
február 5
március 11
április 8
május 13
június 10
Esőnap nincs, de a változtatás jogát fenntartjuk!
Az Előhívásról bővebben: http://www.litera.hu/dosszie/elohivas
A Litera és a Nyitott műhely másik sorozatáról, az Írómoziról bővebben: http://www.litera.hu/dosszie/iromozi
Litera – az irodalmi portál * http://www.litera.hu/ * litera@litera.hu

A program az NKA támogatásával jött létre.

A belépés díjtalan.

2019 október 09

Részletek

Dátum: 2019. 10. 09.
Időpont: 19:00 - 22:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: