HÁRMAS KÖNYVBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

HÁRMAS KÖNYVBEMUTATÓ

BAKOS GYÖNGYI, SZANISZLÓ JUDIT és TAMÁS ZSUZSA köteteit bemutatja, továbbá a szerzőkkel beszélget: Nagy Hilda

Bakos Gyöngyi, Szaniszló Judit és Tamás Zsuzsa regényei 2020 őszén jelentek meg a Magvető Kiadónál. Tervezett közös bemutatójuk akkor az ismert körülmények miatt elmaradt, és bár online mindhárom szerző bemutathatta könyvét, idén mégis összeülnek egy beszélgetésre, hiszen a valódi találkozást nem pótolhatja semmi. Az est moderátora: Nagy Hilda, kritikus.
Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utca gyalog
„Kavargunk az elbeszélő tudatfolyamában, egyik dolog képbe hozza a másikat, sokszor az évtizedekkel korábbi történéteket, a földrészekkel távolabb bevett szokásokat. Mindez kaotikusnak is tűnhetne, öncélúnak és mesterkéltnek. Bakos Gyöngyi írói tehetségét mutatja, hogy mégis egységes képbe rendeződik az egész, egy személyiség és a világ ezerféleségét mutatva. Esendőséget és folyamatos rágódást, nem pedig az ismeretek és élmények fitogtatását. Azt a fajta önmagunkba zártságot, kötődésvágyat és a világban való elveszettséget, amit a Bergman-filmeket nézve is érezhetünk.” (Lakner Dávid, In: Magyar Hang, 2020. december 11–17., III. évfolyam 50. szám)
Szaniszló Judit: Leli élete
„Szaniszló második kötete, a Leli élete, ez a mozaikos családregény (központjában egy felnőtté válás, majd egy regényírás történetével) már igazi epikus erényekkel is dicsekedhet: a karakterek finoman rajzolt, de élesedő kontúrjai, a személyközi kapcsolatok szavakban, gesztusokban és elhallgatásokban megmutatkozó sokrétűsége s a történetek valószerűsége, történelmi hitele olyan benyomást kelt, mintha a feltartóztathatatlanul áradó életet rögzítette volna itt valaki, se hozzá nem tett, se el nem vett.”
(Domján Edit: Honnét a szelídség, a jóság? https://www.es.hu/…/domj…/honnet-a-szelidseg-a-josag.htm)
Tamás Zsuzsa: Tövismozaik
„Tamás Zsuzsa első felnőtteknek szóló prózakötete, a Tövismozaik, olyan szorosan kapcsolódik a képzőművészethez, hogy írott triptichonnak is nevezhetnénk. A kisregény három közel azonos hosszúságú részre tagolódik, és mindegyikben központi szerepet kap egy-egy alkotás (kép, installáció). Ezek egy huszonnyolc éves nő részben kényszerű, részben önként vállalt, hétköznapi passiótörténetének állomásai.”
(Balogh Réka: Hétköznapi triptichon https://www.esolap.hu/archive/92/2388.html)
Nagy Hilda irodalomtörténész, kritikus. A kolozsvári BBTE-n, majd az ELTÉ-n végezte egyetemi tanulmányait. Jelenleg az ELTE BTK ITDI Az irodalmi modernség program doktorandája, a Műút Holtsáv rovatának szerkesztője. Szabadidejében babysitter és hipochonder.
A belépés díjtalan,
2021 október 29

Részletek

Dátum: 2021. 10. 29.
Időpont: 19:00 - 23:00