KÖNYVBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

KÖNYVBEMUTATÓ

A Kijárat Könyvkiadó , az Országos Széchenyi Könyvtár és a Gondolat Kiadó, továbbá a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent a

TÉRÉRZÉKELÉSEK – TÉRÉRTELMEZÉSEK című kötet
/szerkesztette: Ádám Anikó és Radvánszky Anikó/
– bemutatja: Kálmán C. György (MTA ITI) –

A kötet központi témája: az ember és a tér közötti kapcsolat. Az ún. ,,térbeli fordulat” társadalom- és humántudományi tartalmai és a kultúratudomány térfogalmai mellett leginkább a térkutatás és az irodalmi szövegértés lehetséges viszonyrendszerét kívánja megvilágítani. Ehhez a képzeletbeli és a valós terekkel és helyekkel kapcsolatos nemzetközi kutatásokat helyezi vizsgálódása középpontjába, elsősorban magyar és francia elméleti és szépirodalmi művek, illetve művészeti alkotások vizsgálatán keresztül.

…valamint a

TÉR(V)ISZONYOK ÉS TÉRKÉP(ZET)EK című kötet
/szerkesztette: Bíró Csilla – Visy Beatrix/
– bemutatja: Földes Györgyi (MTA, ITI) –
Közreműködik az Istók Duó:

Az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében 2014. január 27-én megtartott konferencia előadásait adja közre a Bibliotheca Scientiae & Artis sorozatunk most megjelent hatodik kötete.
A kötet ismertetője:
Ha egy heterotípia, jelen esetben a Nemzeti Könyvtár, tudományos konferenciát szervez, milyen téma lehetne aktuálisabb és kihívóbb a tanácskozás számára, ha nem éppen a tér fogalmának interdiszciplináris igényű vizsgálata? Jelen kötetünk szerzői – meghívott előadóink és az OSZK kutatói – ezúttal a tér és a hely fogalmai felől, a modern térelméleti munkák felhasználásával közelítenek kutatási témáikhoz, termékeny párbeszédet alakítva ki így a különböző tudományterületek között.
A kötet két nagy tematikai egység köré szerveződik. Az első rész az irodalomelmélet fogalmaival, irodalmi művek, műcsoportok elemzésével vizsgálja a fiktív és valós tereket, helyszíneket, hangsúlyt helyezve társadalmi terekre, térmetaforákra és térhierarchiákra, kronotoposzokra, mitikus terekre, a város és vidék tereire, valamint a határ fogalmának és motívumainak körüljárására. A második tematikus blokk tanulmányai a Széchényi Könyvtár gazdag gyűjteményrészeivel összhangban, leginkább az azokban végzett kutatások mentén a művelődéstörténet, a művészettörténet, a filológia, a térképészet, a színháztörténet és a zenetudomány eszközeinek és forrásainak bevonásával elemeznek valós, múltbéli, illetve jelenleg is létező nem fiktív tereket vagy azok ábrázolásait. Kérdésfelvetéseik között olyan időszerű és gyakorlati témák szerepelnek, mint a könyvtárak helye és funkciója a társadalomban, a nemzeti emlékezet megőrzésének lehetőségei, a színház tereinek változásai, vagy a kulturális örökség megőrzésének digitális alkalmazásai.
A ’tér’ és a ’hely’ irodalmi, társművészeti reprezentációin, jelentésviszonyain túl tehát a legkülönbözőbb tereket, tér-képzeteket is érdemes minden irányból újra és újra körüljárni, hiszen minden egyes időpontban új arcukat mutathatják, így új ötletekre, együttgondolkodásra inspirálhatnak.
A belépés díjtalan.

2015 június 16

Részletek

Dátum: 2015. 06. 16.
Időpont: 18:00 - 20:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: