KÖNYVBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

KÖNYVBEMUTATÓ

Az Országos Széchenyi Könyvtár, a Gondolat Kiadó és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent a

HATALMI DISKURZUSOK – A HATALOM REPREZENTÁCIÓI A TUDOMÁNYOKBAN ÉS A MŰVÉSZETEKBEN (szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix) című kötet„– Ugyan mi is lenne az – kérdezte Hierón –, amit jobban tudhatnék nálad, aki oly bölcs vagy?
– Senki előtt sem titok, hogy egyszerű magánembernek születtél – válaszolta erre Szimónidész –, most pedig türannosz vagy. Így aztán, mivel mind a két életformát megtapasztaltad, nyilván te jobban látod, miben is különbözik az átlagpolgár élete a türannoszétól az emberi gyönyöröket és fájdalmakat illetően.”

(Xenophón, Hierón avagy a zsarnokságról)
Kötetünk az emberi történelem örök témáit, a hatalom művészetekben való tükröződését, legitimációját, a hatalom és az elit, illetve a hatalom és az egyén viszonyát kutatja három, időrendben lineárisan felépülő egységében, a Kr. u. 5. századtól kezdve egészen a jelenkorig. A kötet tanulmányai sok esetben feltáratlan vagy érintőlegesen ismert források felhasználásával, a történettudomány, a politológia, a filozófia, az irodalomtudomány, a színháztörténet vagy a művelődéstörténet felől közelítenek témáikhoz. Bár az írások különböző tudományterületekről kerültek ki, szembetűnő, hogy az egymásra reflektáló témák, újra és újra felbukkanva, mennyire sűrű hálózatot rajzolnak ki közöttük, miközben a laudációk, dicsőítő művek, színházi előadások, ex librisek és kézírásos possessor-bejegyzések mind-mind a hatalmi (ön)reprezentációt hivatottak szolgálni.
Milyen stratégiákkal működnek a régi és új zsarnokok, monarchiák, demokráciák és totalitárius államformák; mennyit, mit, hogyan engednek állampolgáraiknak; milyen szereplehetőségeik voltak és vannak az értelmiségieknek a hatalom közvetlen környezetében; az irodalmi művek fiktív világa milyen képet ad az egyén és hatalom, vagy a periféria és hatalom viszonyáról, s ez mi módon áll kapcsolatban a valósággal? Kötetünk írásai ezeket a kérdéseket feszegetik.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Bene Sándor, irodalomtörténész, MTA BTK ITI
Szegő Iván Miklós, történész, 1956-os Intézet
Nemes Z. Márió, költő, esztéta, ELTE MMI
Visy Beatrix, irodalomtörténész, kritikus, OSZK
Az Országos Széchényi Könyvtár 2015-ös Tudományos Ülésszakának válogatott, szerkesztett tanulmányait adja közre a kötet, a Bibliotheca Scientiae & Artis 8. (sorozatszerk. Boka László) tagjaként az OSZK és a Gondolat Kiadó közös kiadásában.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kötet szerkesztői: Bíró Csilla és Visy Beatrix.
A belépés díjtalan.

2017 január 18

Részletek

Dátum: 2017. 01. 18.
Időpont: 18:00 - 20:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: