RIDEGTARTÁS // KÖNYVBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

RIDEGTARTÁS // KÖNYVBEMUTATÓ

A Dodeskaden Kiadó és a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

SZABÓ TAYLOR TIBOR: RIDEGTARTÁS
– kutatások és rombolások –
című posztumusz verseskötete
FILOZÓFIA, KÖLTÉSZET, BÖRTÖN
egy favágó-olajfúró ember ember elleni munkái

Nem jó ezeket verseket olvasni. Az ember gondos munkával összeügyeskedi, -hazudja magának a saját kis világát, aztán jön valaki, aki azt mondja, hogy hibát hibára halmozol, meg hogy életfogytig bezárva maradsz, önmagad smasszer nélküli börtönében. A baj az, hogy igaza van.
/…/
Az Árgushoz küldött levelén nem is az újbóli felbukkanása miatt lepődtem meg, hanem hogy verseket is küldött. „Tudod, már az egyetem alatt kezdtem el írni, de nem volt bátorságom megmutatni senkinek. Egyedül te vagy az ismerőseim közül, aki ilyesmivel foglalkozol, úgyhogy azt csinálsz velük, amit akarsz…” 

/Tódor János/
 A disputa meghívott vendégei:
 Várady Szabolcs – költő, szerkesztő
Barcs Miklós – zenész, író
Bezsenyi Tamás – kriminológus,
Böcskei Balázs –  politológus,
Tódor János – szerkesztő
Moderátor: Baranyai László – író
A fehérvári kötődésű, 1954-ben született és 2018-ban elhunyt, kalandos életű Szabó Taylor Tibor hátrahagyott verseit Tódor János író szerkesztette kötetté Ridegtartás címmel. Az Előszót szintén ő írta, a rövid, de találó ajánlás pedig Baranyai László szerzeménye. A könyvet és annak borítóját Ivanics Zsolt tervezte, az illusztrációk Selmeczi Mátyásnak köszönhetőek.
Közreműködik : Ujj Zsuzsi  és Darvas Kristóf
A belépés díjtalan (de minden támogatás örömmel és köszönettel fogadunk).Utószó:
A szerző érettségi után egy tejüzemben dolgozott, aztán csillés volt a pécsi uránbányában, favágó Kanadában, olajbányász egy atlanti-óceá­ni olajfúró platformon, taxisofőr Észak-Írországban. Később tűzifát árult Adonyban és környékén, végül pedig éjszakai árufeltöltőként egy áruházlánc dunaújvárosi üzletében szorgoskodott. Közben jogot tanult Pécsett, aztán filozófiát a torontói egyetemen, ahol egy, Kropotkinról írt dolgozatával ösztöndíjat nyert a portugáliai Uni­versidade de Coimbra nemzetközi anarchizmus kurzusára. Maradása sehol se volt, minden­honnan to­vábbállt előbb-utóbb, csak a börtönből nem, merthogy élete alkonyán ott is eltöltött kevéske időt. Közben írt, láthatólag nem az iro­dalmi si­ker reményében, hanem kényszerből, vagy talán önterápi­ás célzattal, az esetleges majdani olvasó igényeit a legkevésbé sem tartva szem előtt. Szövegei első pillantásra némiképp cizellálatlan be­nyomást keltenek, noha iga­zából van bennük műgond, csak nem min­dig az a fajta, amihez szokva vagyunk. Vegyük például a mi a fasz van a piná­val című költeményt, amely nem virágének, mint hinnénk, ha­nem élet­kép. A szerző egy plá­za főutcáján foglal helyet, és a mellette ülő hajlék­talanoknak a női szépség tárgyában folyó dialógusát hallgatja akarva-akaratlanul. Idézni nem érdemes belőle, a szöveg csak a maga egészé­ben működik, úgy viszont emberi egzisztenciánk gyökeréig hatoló kér­déseket képes megfogalmazni a szemközti boltban dolgozó eladó­lány intim pirszingjé­nek létére vagy nemlétére vonatkozólag. Sz. T. T. böl­cseleti erudíciója minduntalan előtüremkedik a versbeszéd pókhálófi­nom szövedéke alól, egyik kedvencem az Arisztotelésznek és Fur­mann Imrének ajánlott anyázó szillogizmus című elégia: „ennek a ku­tyának / kölykei vannak / anyakutya / tehát a te anyád – / példálóz­tam a / logi­ka vizsgán / / a tiéd bazmeg! / replikázott villogó / sze­mekkel a római / szenátor frizu­rás adjunktus”. Legnagyobb gyönyörű­ségét az ol­vasó az effajta szöve­gekben leli, viszont a kötet egészére nem ezek a jellemzők, hanem például a vagyogatunk című Sartre-pa­rafrázis: „van a létezésnek célja / dring an sicht / a semmi mint az ön­célú / vagyás kényszere – / akár a kétségbeesett / levegővétel fuldok­lás közben”. Sz. T. T. marok­nyi verse minél többször olvasom, annál in­kább megra­gad, mögülük pedig rendkívüli, ám megzabolázhatatlan in­tellektus és sehová be nem passzítható személyiség dereng elő. Köl­tőnk egymástól gyökeresen el­térő helyszínek és élethelyzetek hosszú sorát próbálta végig, megma­radni egyikben sem tudott. Tanulmányozta a társadalmi lét ontológiáját, és rájött, hogy ővele az nem kompatibilis, se így, se úgy. Hogy miért, az nem kérdés. A kérdés inkább az, hogy mért nem vagyunk ilyenek mindannyi­an.
Váncsa István kritikája az ÉS-ben

2021 szeptember 30

Részletek

Dátum: 2021. 09. 30.
Időpont: 19:00 - 23:00