KÖTETBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

KÖTETBEMUTATÓ

A Gondolat Könyvkiadó, a Pécsi Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, továbbá a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent a
ZENEI SZUBKULTÚRÁK MÉDIAREPREZENTÁCIÓJA, valamint a

TÚL A TÚRISTATEKINTETEN című kötet

A kommunikáció- és kultúrakutatás útjai: beszélgetés a turizmus, illetve a zenei szubkultúrák kutatásáról a Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok sorozat legújabb kötetei kapcsán –

A rendezvényt megnyitja, a sorozatot bemutatja: György Péter esztéta (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

A zenei szubkultúrák kutatása

Guld Ádám – Havasréti József (szerk.): Zenei szubkultúrák médiareprezentációja. Budapest – Pécs, 2012, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – ZEN.

Beszélgetőtársak és vitapartnerek: Kacsuk Zoltán szociológus (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék), Batta Barnabás stratégiai igazgató (Mitte Communications), Guld Ádám (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), Havasréti József (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), a beszélgetést moderálja: Artner Sisso, a Magyar Narancs munkatársa

2011 tavaszán Pécsett megrendezett A zenei szubkultúrák médiareprezentációja című konferencia anyagát bemutató kötet főbb szempontjait az alábbiak szerint fogalmazhatjuk meg. (1) Az írások egyik csoportja a WEB 2 által előidézett kulturális változásokat elemzi, így a zenei színterek látványos átrendeződését, az ezeken történő online és offline kommunikációs gyakorlatok megváltozását. (2) A következő szövegcsoport ugyanezen mediális és kulturális folyamatokhoz kapcsolódik, de terep-közelből értelmezi a szubkultúrák életével kapcsolatos médiahasználati gyakorlatok változásait. (3) A tanulmányok következő csoportja a vizuális művészetek kérdéseihez kapcsolódik, egyszerre alkalmazva a kultúrakutatás, a filmesztétika és a visual studies koncepcióit. (4) A kötet írásainak további csoportja a valós, illetve hálózati színtereken megfigyelhető szubkulturális jelenségeknek a tömegmédia által alkotott reprezentációit értelmezi.

A turizmus kultúratudományos vizsgálata

Bódi Jenő – Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten: A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest – Pécs – Szeged, 2012, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.
Beszélgetőtársak és vitapartnerek: Fejős Zoltán etnográfus (Néprajzi Múzeum)
Bódi Jenő kommunikációkutató (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), Pusztai Bertalan etnográfus (SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), a beszélgetést moderálja: Szijártó Zsolt kommunikációkutató (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

E kötet írásai a turizmust, Orvar Löfgrennel egyetértve, a kultúra laboratóriumának értelmezik. Kiemelkedő gazdasági szerepénél is jelentősebbnek érezzük a turizmus eredetét, szemléletátalakító hatását, az eszmék és elképzelések migrációjában játszott szerepét. A tanulmányok az utóbbi évtizedek olyan megkerülhetetlen kultúratudományi irányzatai és fogalmai segítségével magyarázzák a turizmust, mint a szemiotika, a tekintet, az eredetiség, a narráció, a performansz, a társadalmi nemek vagy a posztkolonializmus.

A könyvek a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók.

A belépés díjtalan.

2013 február 20

Részletek

Dátum: 2013. 02. 20.
Időpont: 18:00 - 20:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: