LÉLEK, RÍTUS, KÖZÖSSÉG – RÉGI IRODALOM MŰHELY – DARÓCZI ANIKÓ SOROZATA

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

LÉLEK, RÍTUS, KÖZÖSSÉG – RÉGI IRODALOM MŰHELY – DARÓCZI ANIKÓ SOROZATA

DR. KENDEFFY GÁBOR:

MEGTISZTULÁS ÉS SZENVEDÉLYTERÁPIA PLATÓNTÓL SZENT ÁGOSTONIG

– vendégek: Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, továbbá a Musica Historica két zenésze, Csörsz Rumen István és Kasza Roland –

 

Szenvedély és megtisztulás

Az előadás először a lélek megtisztulásának platóni és neoplatonikus elméletével foglalkozik – főként Platón Lakomája és Plótinosz egyes értekezései alapján. Majd Cicero Tusculumi előadásait segítségül híva áttekinti a hellenisztikus kori szenvedélyelméleteket és szenvedélyterápiákat. Kitér arra, hogyan szolgál a sztoikus filozófiában a megformált szöveg, a meditáció a terápia eszközéül – ezt különösen jól példázzák Seneca Erkölcsi levelei. Végül Szent Ágostonról esik szó, aki örököse a platonikus hagyománynak, ugyanakkor Vallomásaiban a meditáció sztoikus gyakorlatát is követi.

A 2009-2010-es évadban indítjuk alternatív régi irodalom sorozatunkat.

Hogyan olvastak az emberek sokszáz évvel ezelőtt? Olvastak-e? Hogyan jutott el a közönséghez az írott – vagy „csak” megteremtett, megszületett – szó? Milyen terekben, mikor, milyen rítusok részeként hangzottak el azok a szavak, amelyeket ma irodalomként, lámpafénynél, magunkban olvasunk? Milyen lehetett az elhangzott szó ereje? Hol a határ beszéd, énekes beszéd és ének között? Az előadásokon, amelyek remélhetőleg beszélgetésekké nyílnak, ezekre a kérdésekre keresünk választ. Körbejárjuk és finomítjuk az „irodalom” fogalmát, a témákat múltban-jelenben aktualizáljuk. Az elemzendő szövegeket kontextusukban láttatjuk, tárgyaljuk az egyén és a közösség életében betöltött funkciójukat, igyekszünk felfejteni a kapcsolódó művelődéstörténeti szálakat.

Az első tömböt három előadás alkotja, októbertől kezdve minden hónap második keddjén tartjuk őket (október 13, november 10 és december 8). Témának a megtisztulást választottuk, szó lesz ókori szenvedélyelméletről, a lélek megtisztulásáról, szakrális beszédről (zsoltárok, siratók) és késő középkori drámáról.

Minden alkalommal néhány konkrét szöveg képezi majd a kiindulópontot (a szövegeket remélhetőleg le lehet tölteni az előadások előtt a Műhely honlapjáról).

A sorozat előadásai szervesen összetartoznak, de bármelyik fázisba be lehet kapcsolódni.

Ajánlott szövegek:

Platón, Phaidrosz, különösen 28-37. f. A Lakoma háttérismeretnek fontos.

Cicero, Tusculumi előadások (a magyar fordítás címe: Tusculumi eszmecserék) III. könyv 13-29 f.; és az egész IV. könyv (főleg 23-31.f.) (ezek a caputok, amelyek a magyar kiadásban is szerepelnek, nem a paragrafusok)

Seneca, Erkölcsi levelek 47; 94 (ebből szemelvény lehet: 17-43. fej.; 99.

Plótinosz, in: Plotinos, A szépről és a jóról. Ford.: Magyariné Techert Margit, Budapest, Farkas L. I., 1998.

Augustinus, Vallomások, I. könyv, 1-6.f; VII. könyv, 10-18. f.

(Néhány szöveget le lehet tölteni a következő címről:

http://groups.google.hu/group/muhely2009)

Belépődíj: 400 Ft (amely a büfében elkölthető)

2009 október 13

Részletek

Dátum: 2009. 10. 13.
Időpont: 19:00 - 21:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: