MKKP NÉPFŐISKOLA 5.

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

MKKP NÉPFŐISKOLA 5.

CIVILSÉG ÉS POLITIKA 3. rész
SEBESTYÉN ISTVÁN ELŐADÁSA

Helyben, de ne egy helyben!
A civil-önkormányzati együttműködések formáiról és dilemmáiról.
Megnézzük néhány példán, hogy mik lehetnek egy helyi együttműködés mozgatórugói és hátráltató tényezői. Lehet-e civil társadalmi felelősségvállalásról beszélni, miközben a képviseleti demokráciában dedikált szereplőktől várjuk ügyeink megoldását?
A civil-önkormányzati viszonylatban mik a közös értékek és mik az ellentétek.
———
Az egyik talán legizgalmasabb jelenség napjainkban Magyarországon, ahogyan a részvételiség, a kisközösségek alulról szerveződő kezdeményezései, érdekérvényesítése és még jobbára elvontnak tűnő fogalomalkotása a köztudat felé tör. A helyi civil kapcsolódások jelentősége, jó gyakorlatai, annak ellenére, hogy az orrunk előtt történnek, mégis szerény megbecsülésre tesznek csak szert. Úgy tűnhet, mintha valami elvont, nagyléptékű rendszertől várnánk a megoldást minden problémánkra, miközben nem bízunk abban, hogy mi, esetlen egyénekként, kisközösségekként alkotjuk, formáljuk magát a rendszert. A Civilség és Politika sorozatban nem csak a két kontextus kommunikációs és tevékenységi határvonalait, a civilek és a politika sokszor kényesen ellentmondásos viszonyát elemezzük, de a helyi szint szereplőinek befolyását, a civil kontrollba vetett (ön)bizalmat is kutatjuk. Mindez minket közvetlenül érint: mind a civil szervezetek, mind a politika nem egyébből merít, mint a társasházainkban, az utcán, a munkahelyen, kerületünkben, kisvárosunkban zajló közösségi életünk, és erre gyakorol hatást. Ránk, általunk. A sorozat korábbi részeiben volt szó a Civil Minimum 2022 programról, amleyben civil szervezetek fogalmazták meg, hogy számukra mit jelentene egy egészséges, erős és sokszínű civil szféra Magyarországon, és azokat a feltételeket, amelyek mentén a szabad működésüket, függetlenségüket garantálva látnák. Majd arról hallottunk előadást, hogy mit jelent a közösségfejlesztés. Az Angyali-sziget közösségének elmúlt évét megismerve beszélgettünk a lakossági kapcsolódások és feladat-megoldások lendületéről, elakadásairól, sikereiről.
——-
A 3. részben a civil-önkormányzati együttműködések formáiról és dilemmáiról lesz szó. Mennyire egyeztethető össze a civil attitűd az önkormányzat működési rendszerével? Meddig mehet el a civil az érdekérvényesítésben, a döntéshozatalban?
Kié a dicsőség és kié a felelősség?
Főbb témák:
Az együttműködés formális és informális lehetőségei.
A civil szervezetek konkrét funkciói az önkormányzatok hatékony működésében.
A civil tőke fogalma és megjelenési formái.
Szubszidiaritás és szubszolidaritás.
————————
ELŐADÓ: Sebestény István (társadalomkutató)
Moderátor: Juhász Veronika (MKKP Népfőiskolaőr)
Várunk benneteket!
INGYENES REGISZTRÁCIÓ:
https://forms.gle/WjFBkydWoQkMqCVW6
A belépés díjtalan.

2022 január 18

Részletek

Dátum: 2022. 01. 18.
Időpont: 18:30 - 22:30