SZÖVEG ÉS ZENE – 3. / WORDS AND MUSIC 3.

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

SZÖVEG ÉS ZENE – 3. / WORDS AND MUSIC 3.

AMOR LIBRORUM
Szemelvények Misztótfalusi Kis Miklós: A szakácsmesterségnek könyvetskéje című művéből


Szakácsmesterségnek könyvecskéje
Melyben különb-különbféle válogatott cifra, jó, egészséges, hasznos,, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és főzése, mintegy éléskamarában, rövideden leírattatik, és kinek-kinek hasznára leábrázoltatik.
Kolozsváratt,
M. Tótfalusi K. Miklós által, 1698.

Szöveg – Finta László
Zene – Bolcsó Bálint, Márkos Albert, Tijana Stanković, Szőcs Márton
Ez immár a harmadik Szöveg és zene című előadásunk lészen, melyen elhangoznak részletek Misztótfalusi Kis Miklós szakácskönyvecskéjéből improvizált zenei körítéssel.
Estünk pedig azáltal válik különlegessé, mert igyekezünk a szövegelésen és zenélésen kívül étkeket is kínálni, melyeket emez tizenhetedik századi receptek tüzetes tanulmányozása után tálalunk fel.
Misztótfalusi elsősorban tipográfus volt, a “gyomros matéria” nemigen érdekelte. A Mentség elöljáró beszéde szerint Hollandiában kárnak tartotta még azt is, amit kenyérre kellett költenie nyavalyás teste táplálására”, és néha “egy hónapig is bizony bort nem ivott, és minél alábbvaló s olcsóbb eledellel lehetett, olyannal élt, olyan szűkön-költő volt…
Misztótfalusi Kis Miklós (Alsómisztótfalu, 1650. ?-Kolozsvár, 1702, márc. 20.): betűmetsző, nyomdász, könyvkiadó. Misztótfaluban, Nagybányán és a nagyenyedi Bethlen kollégiumban tanult. Fogarason rektor. 1680 októberében Amszterdamba érkezett, hogy teológiai tanulmányai mellett felügyeljen a készülő bibliakiadásra. Utóbb fölhagyott a teológiai tanulmányokkal, s a Blaeu-nyomdában kitanulta a nyomdászmesterséget és a betűöntést. 1689-ben fölszámolta virágzó amszterdami műhelyét, és nyomdalapítási tervvel visszatért Erdélybe. A református egyház kolozsvári nyomdájának több helyről való betűkészletét fölújította. 1693-tól mintegy 90 igényes, jelentős részben világi könyvet adott ki. Lektori, kiadói munkássága, polgári öntudata az egyházi értelmiség éles támadásait hívta ki. 1698-ban adta ki ellenfeleit leleplező röpiratát Maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége címmel. Testben-lélekben megtörve halt meg.
Belépődíj: 1.200, diák: 900 Ft (Önkéntes jegyszedő kerestetik.)

2017 április 24

Részletek

Dátum: 2017. 04. 24.
Időpont: 20:00 - 22:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: