DOKTORANDUSZOK

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

DOKTORANDUSZOK

Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály eseménye

HORROR ÉS KAPITALIZMUS
– vámpírok és zombik nyomában II. –

A műhelybe folyamatosan be lehet csatlakozni, és minden érdeklődőt szívesen látunk!
Mit árulnak el a vámpírok a gazdaság okkult titkairól? Közelebb kerülünk gazdaság és irodalom összefüggéseinek megértéséhez, ha (rém)irodalmi toposzokon keresztül gondolkodunk a tőke „szolipszista” (Žižek) körforgásáról? A feudalizmus metaforájaként megrajzolt vámpíralaknak régi hagyománya van, már a szó legelső ismert írásos említése, egy 1047-ből fennmaradt kódex is egy orosz fejedelmet jellemez „gonosz vámpírként”. Kézenfekvő volt, hogy a XVIII–XIX. században ismét divatossá váló vérszívók egyszersmind politikai gazdaságtani allegóriaként is nagy karriert fussanak be: Voltaire és Marx már ilyen értelemben hivatkozik a vérszegény élőhalottakra.
Célkitűzésünk, hogy a vámpír popkulturális allegóriáján keresztül tegyünk érthetővé néhány filozófiai alapproblémát, másrészt, hogy az innen nyíló új szempontok felől értelmezzünk újra néhány olyan művet, mint Stoker Drakulája vagy Polidori A vámpír című kisregénye. Eközben a popkultúra más élőhalottjainak is nyomába eredünk és Slavoj Žižek nyomán a zombikról is lerántjuk a leplet.
„Minél horrorisztikusabban írjuk le a Tőkét, annál pontosabban ábrázoljuk, egy absztrakt parazita, telhetetlen vámpír és zombigyáros. De az élő hús, amit holt munkává változtat, a mi húsunk, és mi vagyunk a zombik, amiket létrehoz.” (Mark Fisher)
„A tőke elhalt munka, amely vámpír módjára csak azáltal elevenedik meg, hogy eleven munkát szív magába, és annál inkább él, mennél többet szívott be.” (Marx)
Közös olvasmányok:
Bram Stoker, Drakula
John Polidori, A vámpír
Megnézésre ajánlott filmek:
Holtak hajnala
Fehér zombi
És hogy mi is ez a műhely?
A műhelymunka célja, hogy az egyéni kutatómunkán túl is lehetőséget teremtsen a fejlődésre, a látókör szélesítésére, illetve egy termékeny közösség kiépülésére, mely a további együttműködés lehetőségét is megteremti.
Témaválasztásunk szándékosan provokatív. Arra kívánunk rákérdezni, miként határozza meg kultúránkat a (késő)kapitalizmus termelési és fogyasztási logikája. Célunk a kritikai gondolkodás megalapozása. Kérdésfeltevésünk ideológiakritikus: saját gondolkodásunk alapjainak történelmi-társadalmi meghatározottságait kell bírálat alá vonnunk. Nem előregyártott válaszokat keresünk, inkább a kérdésfeltevés új módjaira szeretnénk rátalálni. Ezért választottunk olyan gondolkodókat, akik segíthetnek bennünket abban, hogy új kérdéseket tegyünk föl.
Bízunk benne, hogy a műhelyünkben felmerülő szempontok nemcsak a „kulturális kapitalizmus” logikájának megértéséhez visznek közelebb minket, de később konkrét szövegelemzésekben, valamint az irodalomtudomány pozíciójának újragondolásában is felhasználhatjuk őket.
A műhely 2 hetente kerül megrendezésre.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Pintér Dóra – B. Kiss Mátyás

2022 július 13

Részletek

Dátum: 2022. 07. 13.
Időpont: 18:00