KÖNYVBEMUTATÓ

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

KÖNYVBEMUTATÓ

A Gondolat Kiadó, valamint a Nyitott Műhely örömmel tudatják, hogy megjelent

SZÁVAI DOROTTYA: EGYENES LABIRINTUS /KOMPARATISZTIKAI TANULMÁNYOK/ című kötete
– a szerzővel beszélget és a kötetet bemutatja: Papp Ágnes Klára irodalomtörténész,
közreműködik: Géczi János sorozatszerkesztő –

Minden könyv azért születik meg, hogy valamiképpen rákérdezzen saját létére.
A kötet írásai a szerző komparatisztikai tárgyú munkáinak gyűjteményét adják: az utóbbi évek ez irányú kutatásainak eredményeként. A könyv hátterében valójában két évtizedes tudományos munka áll részben az összehasonlító irodalomtudományi kutatás, részben a lírakutatás terén.
A könyv a komparatisztika olyan elméleti kérdéseire keresi a választ, mint a kulturális közvetítés, a többnyelvűség, az interdiszciplinaritás, az intermedialitás és a műfordítás problémája, vagy olyan „metatudományos” kérdésekre, mint a komparatisztika és hermeneutika viszonya.
Az Egyenes labirintusmiközben a komparatisztikát transzverzális hivatottságú diszciplínaként, a metszéspontok tudományaként gondolja el – olyan életműveket vesz számba, melyek elméleti vagy irodalomtörténeti vonatkozásban (Jean Starobinski, Gyergyai Albert, Gara László) vagy éppen költői teljesítményükkel (Pilinszky János, Lorand Gaspar, Weöres Sándor) váltak a kultúrák közötti közvetítés eminens példáivá. Eközben arra kérdez rá, hogy az általuk ránk hagyományozott „klasszikus” örökség mennyiben mutatkozik mai irodalomértésünk számára is aktuálisnak, kanonikusnak, s mennyiben látszik perspektivikusnak a jelenkori komparatisztikai kutatások számára. Ma Magyarországon komparatisztikával foglalkozni valódi szellemi kihívás. Éppen ezért van értelme, van tétje, nem pusztán létjogosultsága. E tudományterület éppen igyekszik újraszituálni, újraérteni, újragondolni saját magát, más szóval megújulni. Ehhez szeretne hozzászólni a maga módján ez a könyv, inkább kérdésirányokat kijelölve, mintsem válaszokat keresve.

Szávai Dorottya
Tudományos fokozatok, címek:
PhD 2001 (Irodalom- és kultúratudományok) Paris Sorbonne-Paris IV
PhD 2002 (Filozófiai tudományok) ELTE
Kutatási terület
Pilinszky János lírája
Líraelmélet: Dialógus-alakzatok a lírában
Intertextualitás és szöveghagyomány: a francia szöveghagyomány a 20. századi magyar irodalomban
Kortárs magyar irodalom
http://www.gondolatkiado.hu/egyenes-labirintus-komparatisztikai-tanulmanyok

A belépés díjtalan.

2017 szeptember 28

Részletek

Dátum: 2017. 09. 28.
Időpont: 17:00 - 19:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: