SZÜMPOZION, HÁZI KONFERENCIA

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

SZÜMPOZION, HÁZI KONFERENCIA

IVAN ILLICH

„Ivan Illich hetvenes évekbeli könyveinek vezérfonala az a felismerés volt, hogy számos intézmény egyre nyilvánvalóbban elért sőt átlépett egy küszöböt, melyen túl kontraproduktívvá, sőt rosszindulatúvá vált. Egy bizonyos volumenen túllépve, érvelt Illich az Önkorlátozásban, az intézmények ugyanannyi problémát termelnek, mint amennyit megoldani kívánnak. (…) De még ennél is rosszabb, hogy elfedik, beárnyákolják az ember alapvető képességet, hogy például a saját nyelvét beszélje, hogy meg tudjon lepődni, vagy hogy a saját halálát hallja.”
David Cayley

Az Ivan Illich szellemiségében rendezendő szümpozion célja Illich kritikai gondolkodását a maga széles spektrumában áttekinteni és a jelenkori kritikai gondolkodás, illetve a kortárs társadalmi-szociális jelenségek kontextusában tovább gondolni. Hangsúlyt kívánunk adni annak a módszertani elvnek, melyet Illich úgy formulázott, hogy a „legjobb romlása a legrosszabb”, azaz a kereszténység romlása, azaz az egyház intézményének kritikai vizsgálata kulcsot adhat a többi
társadalmi intézmény, az iskolarendszer, az egészségügy, a technika és a tudományok, sőt a jogi
és államszervezeti intézmények működésének a digitális kor krízisei és innovációi közepette
történő megértéséhez. Ezen kiemelt aspektustól függetlenül szabad témaválasztással várjuk előadóinkat.
A konferencia nyilvános, nyelve magyar, az előadásokat közöljük a Kellék c. folyóiratban.
Előzetes program:
Május 17. péntek
14.00: Bevezetés: Daniel Baric (Párizs, Sorbonne), Kocziszky Éva (Színhát-és Filmművészeti
Egyetem)
15.00 – 18.00
Mitnyán Lajos (Szeged Tanárképző Főiskola): Visszatérés a kiskorúságba? Ivan Illich kérdései a
„haladás mítoszaihoz”.
Szünet
Kiss Lajos András (Nyíregyházai Egyetem): Változatok a kapitalizmuskritikára és az
ökoszocializmusra – Ivan Illich és André Gorz
Losoncz Alpár (Novi Sad, Egyetem): A hatvanas évek után. Antropológiai válság?
18.30: Közös vacsora
Május 18. szombat
10.00-14.00:
Tillmann Ármin (Budapest): Lehet-e egésznek lenni a töredezettben? Az egészségpolitika
kritikája Ivan Illich életművében
Lengyel Zoltán (Szegedi Egyetem): XX
Szünet
Feczku Viktor (Debreceni Egyetem): Nyelv a hálózatokban: Ivan Ilich nyelvkritikai
meglátásai a „Science in Commons” és a „The War Against Subsistence” szövegek tükrében
Kocziszky Éva (Budapest, SZFE): beszédaktusok: Az eskü és a « a legjobb romlása »
14.30: Zárszó
Budapest, 2024. Január 18.
Prof. Dr. Eva Kocziszky (Kocziszky.eva@iif.hu)
Prof. Dr. Daniel Baric
A konferencia titkára: Tillmann Ármin (tillmann.armin@gmail.com)
A beléps díjtalan (de minden támogatást köszönettel fogadunk).

2024 május 17

Részletek

Kedzés: május 17. – 14:00
Vége: május 18. – 16:00