ELŐHÍVÁS /VI. FOLYAM, ŐSZI SZÉRIA/

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

ELŐHÍVÁS /VI. FOLYAM, ŐSZI SZÉRIA/

a litera.hu és a Nyitott Műhely közös kritikai beszélgetéssorozata – idén is az esszé témájában
REINHART KOSELLECK: AZ ASSZIMETRIKUS ELLENFOGALMAK TÖRTÉNETI-POLITIKAI SZEMANTIKÁJA című művéről beszélget:

Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás és Vári György

“A modern, hermeneutikai történetelmélet és történetfilozófia egyik legnagyobb tekintélyének egy igen fontos – első megjelenése (1975) óta nemzetközi hírűvé vált – tanulmányát tartalmazza a kötet. Koselleck ezzel az írásával vált a történelmi szemantika mai értelemben vett diszciplínájának, vagyis a hagyományos fogalomtörténet-írást megújító irányzatnak megteremtőjévé és egyben klasszikusává is. Munkájában azokat az átfogó, vagyis az egész emberiségre vonatkozó fogalompárokat, pontosabban e fogalompárok legfontosabbjait vizsgálja, amelyek ‘aszimmetrikusak’, vagyis egyik elemükben egyértelműen pozitívak, másik elemükben ‘kirekesztőek’, pejoratívak, negatívak (ezért aszimmetrikusak, szemben az érték hangsúlytalan fogalompárosokkal, mint pl. férfi-nő, gyermek- felnőtt stb.). Koselleck három kiemelkedően jelentős ilyen fogalompárosítást vizsgál, a hellén-barbár, a keresztény- pogány, valamint az ember-nem-ember kategóriákat. E három típus elemzésével bemutathatja azt, hogy miképp keletkeznek, hogyan funkcionálnak és hatnak a mindennapi és a tudományos gondolkodásban az ilyen ellenfogalmak. Természetesen további ilyen ellenfogalmakra is utal, ám filológiai vizsgálódásai nem tekinthetők forrásjellegűnek. A tanulmány legfőbb hozadéka természetesen nem az adott fogalompárok beható megvizsgálása, hanem az aszimmetrikus ellenfogalmaknak mint történelmi és történelemfilozófiai kategóriáknak az értelmezése. Az írás meglehetősen nehéz olvasmány, a szerző jelentős történelmi és filozófiai műveltséget tételez fel olvasóinál. A téma fontossága, napjainkbeli aktualitása miatt azonban – nemcsak szakembereknek, hanem minden filozófiailag művelt olvasónak is érdemes elolvasni.” /Legeza Ilona/

A Litera és a Nyitott Műhely közös kritikai sorozatában az előző, tavaszi kurzushoz hasonlóan az esszé műfajának fontos teljesítményei kerülnek górcső alá. Ám ebben az új, öt epizódból álló körben a résztvevők nyugat-európai szerzők írásaiból válogattak. Ortega y Gasset: A tömegek lázadása, Oakeshott: Konzervatívnak lenni, T. S. Eliot: Káosz a rendben, Roland Barthes: Világoskamra és Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája a művek idei ötösfogata. Mint látható, széles szellemtörténeti horizontot jelölnek ki az írások, az európai önértés és -értelmezés kiemelkedő állomásainál időznek majd el a beszélgetőpartnerek, remélhetőleg szokásukhoz híven nem csupán a konstruktív egyetértés, hanem a termékeny vita jellemzi együttlétüket, amelyek során immáron hűségesnek mondható közönségük észrevételeire is feltétlen számítanak.

A sorozathoz ajánló a literán

http://www.litera.hu/dosszie/elohivas

Az est a MASZRE támogatásával jött létre: www.maszre.hu

A belépés díjtalan.

2012 január 11

Részletek

Dátum: 2012. 01. 11.
Időpont: 19:00 - 21:00

Helyszín

Nyitott Műhely

Ráth György utca 4.
Budapest,1123Magyarország

Weboldal megnyitása

Szervező

Nyitott Műhely
Email: